Geschiedeniswinkel - Duizenden geschiedenisboeken

Friesland

Geschiedenis van Friesland (cc0 - Pixabay - mkf_photography)
Overzicht van artikelen over de geschiedenis van Friesland, van Gysbert Japicx tot Kneppelfreed en van Elfstedentocht tot Grutte Pier.

Ook handig: Overzicht van boeken over de geschiedenis van Friesland

Laatste artikelen:

Schrijfplankje van Tolsum (en de aankoop van een slaaf)

Het schrijfplankje van Tolsum behoort tot de Romeinse topstukken uit de collectie van het Fries Museum in Leeuwarden. Het plankje werd in 1914 gevonden tijdens de opgraving van de terp Groot Tolsum en bevat een Latijnse tekst. Lang dacht men dat de tekst draaide om de verkoop van een koe. Later bleek op het plankje een geldlening ten behoeve van de aankoop van een slaaf te zijn vastgelegd.