Afstoting 31 rijksmonumenten voorlopig uitgesteld

Het was eigenlijk de bedoeling dat de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) vanaf 1 juli zorg zou gaan dragen voor de 31 monumenten, maar omdat de Raad voor Cultuur vindt dat de zaken nog niet goed genoeg geregeld zijn, is de afstoting voorlopig even van de baan.

Twee nieuwe leden Raad voor Cultuur

Op voordracht van minister Bussemaker zijn Marijke van hees en Őzkan Gölpinar voor een periode van vier jaar benoemd tot leden van de Raad voor Cultuur.

Extra geld voor samenwerkende musea

Musea die samenwerken komen in aanmerking voor financiële ondersteuning door het Mondriaan Fonds. Het ministerie van Cultuur heeft hiervoor acht miljoen euro beschikbaar gesteld.

Opgelegde solidariteit leidt tot nog meer ongelijkheid

Raad voor Cultuur gaat voorbij aan echte problemen in de museumsector O P I N I E De Nederlandse musea moeten vanaf 2017 meer en verplicht samenwerken, luidt het vorige week uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur. Op nationaal, regionaal en lokaal niveau gaat de minister van OCW kernmusea

Raad voor Cultuur: ‘Musea moeten meer samenwerken’

De Raad voor Cultuur heeft zich gebogen over de vraag hoe het museumbestel zich de komende jaren moet ontwikkelen. Donderdag adviseerde de raad minister Jet Bussemaker (Cultuur) onder meer om acht zogenaamde ‘kerninstellingen’ te benoemen. Deze kerninstellingen moeten ieder een eigen verzamelgebied gaan beheren. Het gaat dan om gebieden als

Hard oordeel raad over Rijksmuseum Amsterdam

De Raad voor Cultuur is niet te spreken over het activiteitenplan van het Rijksmuseum Amsterdam. Dat staat in het adviesrapport dat de raad maandag aan staatssecretaris Zijlstra presenteerde. Volgens de raad is het activiteitenplan van het museum zelfs “onder de maat”. Om in aanmerking te komen voor subsidie, ruim 26

‘Verwachtingen veel culturele instellingen onrealistisch’

Volgens de Raad voor Cultuur hebben veel culturele instellingen onrealistisch hoge verwachtingen ten aanzien van publieksbereik en inkomstenwerving. De raad schrijft dat in zijn advies aan staatssecretaris Zijlstra over het toekennen van de cultuursubsidies voor de komende vier jaar. Het rapport werd maandag aan de staatssecretaris overhandigd. De raad stelt

Culturele instellingen vragen 375 miljoen subsidie

Culturele instellingen hebben gezamenlijk in totaal voor bijna 375 miljoen euro aan subsidie aangevraagd bij de overheid. Voor de periode 2013 tot en met 2016 is echter maar 310 miljoen euro beschikbaar. Culturele instellingen konden tot begin februari aanvragen indienen bij de overheid. In totaal zijn er 119 aanvragen ingediend.

Theatermuseum wil in 2013 naar Stopera

Het Theater Instituut Nederland (TIN) wil verder als museum en zich in 2013 vestigen in de Amsterdamse Stopera. De instelling heeft dat afgelopen week bekendgemaakt. Vorig jaar werd bekend dat het TIN vanaf 2013 als sectorinstituut geen subsidie meer zal ontvangen van het ministerie van OCW. Het instituut besloot hierop

Voorzitter Raad voor Cultuur uit protest opgestapt

De voorzitter van de Raad voor Cultuur, Els Swaab, is vrijdag opgestapt naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector. Later vrijdag stapte de voltallige commissie Podiumkunsten van de Raad voor Cultuur om dezelfde reden op. Staatssecretaris van cultuur Halbe Zijlstra maakte enkele weken geleden bekend hoe hij de