Het proefreferendum over Europa in Bolsward

Op 17 december 1952 vond in de gemeenten Bolsward en Delft een proefreferendum plaats over de wenselijkheid van een Europese Grondwet. Een overweldigende meerderheid zou vóór stemmen.

Hoe Paars in de steigers werd gezet

Des Indes is een chic hotel aan de Lange Voorhout in Den Haag. Het is ook de plek waar een groepje politici van PvdA, VVD en D66 in de jaren zeventig, tachtig en de vroege jaren negentig heimelijk samenkwamen om te praten over een regering zonder CDA. Ethische onderwerpen als

Formateur en informateur – Het verschil

Tijdens kabinetsformaties komen ze allebei voorbij: de formateur en de informateur. En dan hebben we soms ook nog een zogeheten verkenner. Wat is het verschil en wat doen deze drie personen eigenlijk?

De schaduwkanten van lijsttrekkersverkiezingen

Lijsttrekkersverkiezingen zijn tegenwoordig normaal, maar dat is het niet altijd geweest. Tot ver in de vorige eeuw bepaalden partijbesturen wie de lijst zou aanvoeren. Ze maakten de naam bekend tijdens een partijcongres, waarna de benoeming met een klaterend applaus werd bekrachtigd.

Tweede Kamerverkiezingen van 1918

Er wordt geregeld geklaagd over de 'versplintering' van het politieke landschap. En inderdaad, de Tweede Kamer telt sinds de laatste verkiezingen maar liefst 13 partijen. Dat zijn er veel, maar nog altijd een stuk minder dan precies een eeuw geleden. De Tweede Kamer telde toen maar liefst 17 partijen. Het

Waarom kunnen we niet objectief stemmen tijdens verkiezingen?

‘De werkelijkheid is slechts een illusie, zij het een heel hardnekkige’ zei Albert Einstein eens. En hij wist wel iets van relativiteit. Hoewel we vaak denken objectieve beslissingen te nemen, lukt dat ons maar moeilijk. Zoals met het uitbrengen van onze stem tijdens verkiezingen.

De Tweede Kamerverkiezing van 1918

De Tweede Kamerverkiezing van 1918 was een bijzondere. Tot die verkiezing kende Nederland een districtenstelsel waarin kiesgerechtigde mannen niet op een partij, maar op een individuele kandidaat in hun kiesdistrict stemden.

De PvdA en de Oudheid

Eén ding staat als een paal boven water: er is goed nagedacht over de cultuur- en wetenschapsparagrafen in dit programma.

De SP en de Oudheid

Indien mijn stem uitsluitend zou worden bepaald door oudheidkundige belangen, zou ik een stem op de SP overwegen.

Spaans cliëntelisme

Cliëntelisme ontstond in Spanje halverwege de negentiende eeuw. Plaatselijke landeigenaren, caciques, deelden de lakens uit en zetten op aangeven van landelijke bestuurders de verkiezingen naar hun hand.