In je wiek geschoten zijn – Herkomst en betekenis

‘In zijn wiek geschoten zijn’ is een uitdrukking die geregeld in de media te horen en lezen is. Wat is er aan de hand als je in je wiek geschoten bent? Wat betekent dit bijzondere gezegde en waar komt deze zegswijze historisch gezien vandaan?

Vogelschaal uit laat-Romeinse tijd gevonden

“Dat deze schaal in het gebied van de Romeinse rijksgrens (Limes) aangetroffen is, bewijst nu ook eens te meer dat de kuststrook vanaf 300 na Chr., na het wegtrekken van de Romeinse troepen, niet ontvolkt raakte maar gewoon bewoond is gebleven.”

De Zwanenzang – Herkomst van de uitdrukking

Iemands laatste daad wordt soms aangeduid met het begrip zwanenzang. De persoon in kwestie verricht nog een laatste daad, voor hij of zij wat anders gaat doen, of zelfs sterft. Ook het laatste gedicht of lied van een dichter wordt wel aangeduid als diens zwanenzang. Waar komt deze uitdrukking eigenlijk

Postduiven in de Eerste Wereldoorlog

Bekend is het verhaal van de Franse oorlogsduif “Vaillant” die in 1916 tijdens de Slag bij Verdun op bijna heroïsche wijze een wanhoopsboodschap overbracht.

Vogelaars op bezoek in het Rijksmuseum

Doel is om een naamkaartje te hangen aan zoveel mogelijk vogels uit de twee collecties. Bij veel objecten is namelijk niet duidelijk welke vogels precies worden afgebeeld.

Op het vinkentouw zitten

De vinkenjacht was in Holland van oudsher een populaire bezigheid. De graag gegeten vogeltjes werden gevangen in de vinkenslag, een vangnet dat op afstand, door middel van het vinkentouw werd bediend.

De kip in rituelen, mythologie en devotie

Bij uitgeverij Mens & Cultuur verscheen onlangs het tweede deel van het Compendium van dieren als dragers van cultuur, waarin vogels centraal staan. Het naslagwerk probeert inzicht te geven in de belangrijke rol die dieren spelen in bijvoorbeeld mythologie, religie, psychologie, symboliek, kunst, heraldiek en volksgeloof. De mens had vroeger

Duizend jaar vogels in honderden boeken

De expositie geeft een breed beeld van de vogel als onderwerp van boeken, illustraties en bandversieringen. De bezoeker maakt een rondgang langs een tiende-eeuws geïllustreerd manuscript, via bijzondere zeventiende-eeuwse wetenschappelijke uitgaven tot en met boeken over valkerij, hobbyvogels en vogels in letterkunde en gedichten.

‘Zeven kuikens’ in het Rijksmuseum

In aanloop naar Pasen heeft het Rijksmuseum de collectie uit weten te breiden met het zeventiende-eeuwse schilderij ‘Zeven kuikens’ van Melchior Hondecoeter. Het museum kocht het werk op een veiling in Duitsland.

Buiten! Waar de vogels fluiten

Buiten! Waar de vogels fluiten is een zogenaamd fabrieksprentenboek: een goedkoop geproduceerd, in enorme oplage op de markt gebracht prentenboek, waarin doorgaans geen uitgever, drukker of illustrator vermeld staat. De achterkant is vaak bedrukt met reclame.

Nederlandsche vogelen, 1770-1829

Expositie Topstukken KB Het werk Nederlandsche vogelen verschijnt in vijf delen tussen 1770 en 1829. Het boek behandelt 250 inheemse vogelsoorten, die uitgebreid beschreven en op fraaie wijze afgebeeld zijn. Cornelis Nozeman schreef de teksten in het eerste deel en de afbeeldingen zijn van Christiaan Sepp, de beroemde natuurtekenaar. Latere

Mao wilde alle mussen doden

Niet alleen mensen werden het slachtoffer van de Grote Sprong Voorwaarts van Mao, ook dieren kregen het voor de kiezen. De Chinese dictator gaf bijvoorbeeld opdracht alle mussen in het communistische China te laten doden.

Belgische paleontoloog ontdekt meest primitieve vogel

Een Belgische paleontoloog van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) heeft in China het fossiel gevonden van een tot nu toe onbekende oeroude vogel. De zogenaamde Aurornis xui leefde 165 tot 155 miljoen jaar geleden, tijdens het Jura.