Dark
Light

Wounded Knee

Sitting Bull (1835-1890)

Leider van de Hunkpapa-Indianen, een ‘divisie’ Indianen die onderdeel uitmaakte van de Tenton-Sioux. Speelde een belangrijke rol in Noord-Amerika toen de Indianen zich verzetten tegen de steeds verder naar het westen oprukkende kolonisten. Werd geboren met de naam Tatanka Iyotake, maar werd beter bekend als Sitting Bull.