Dark
Light

Topstukken uit de Bronstijd komende winter te zien in Leiden

Bronstijd, vuur van verandering
2 minuten leestijd
De gouden Mold cape - Foto: The Trustees of the British Museum / RMO

Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden komt komende winter met een grote tentoonstelling over de Bronstijd. Deze prehistorische periode, die liep van grofweg 2000 tot 800 voor Christus, was zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de mens. De opkomst van het nieuwe metaal brons leidde tot ingrijpende ontwikkelingen in de samenleving.

Door handel, migratie en wijdverbreide netwerken ontstond in de Bronstijd een intensief verbonden Europa. Met de grote overzichtstentoonstelling wil het Leidse museum licht werpen op deze belangrijke periode in onze geschiedenis.

Vierduizend jaar geleden brak een nieuw tijdperk aan. Voorafgegaan door een grootschalige migratie van oost naar west, brak in het huidige Europa een periode aan van ontwikkeling op maatschappelijk, technologisch en cultureel vlak. Een nieuw metaal vormde daarvan de motor: brons.

Het Zwaard van Ommerschans
Het Zwaard van Ommerschans (CC BY 3.0 NL – RMO)

De legering van tin en koper – taai, hard en glimmend – bleek geschikt voor superieure wapens, sieraden en werktuigen. Door uitwisseling over land en zee, technologische ontwikkelingen, een vroege vorm van geld en intensieve contacten veranderde de samenleving voorgoed. Er ontstonden elites die nauw contact met elkaar onderhielden. Ook werden religieuze ideeën, symbolen, rituelen en astronomische kennis wijd gedeeld. Veraf gelegen delen van Europa werden voor het eerst met elkaar verbonden.

Gouden hoed
Gouden hoed – Foto: Historisches Museum der Pfalz Speyer / RMO
Kenmerkend voor deze periode was ook de opkomst van het eerste wapen dat enkel bedoeld om een tegenstander te doden: het zwaard.

Zwaarden

In de tentoonstelling, getiteld Bronstijd, vuur van verandering, komen verschillende facetten van de bronstijd aan bod. Om de verschillende verhalen te vertellen brengt het museum objecten uit binnen- en buitenland bijeen. Hoogtepunten van de tentoonstelling zijn onder meer offergaven en bijzondere artefacten van de elite, waaronder de gouden hoed van Schifferstadt uit Duitsland en de zogenoemde Mold Gold Cape uit Groot-Brittannië.

Bijzonder is ook dat zes ceremoniële reuzenzwaarden, waar het iconische zwaard van Ommerschans deel van uitmaakt, tegelijkertijd te zien zullen zijn. Ook eenvoudige voorwerpen uit het dagelijks leven, zoals een houten pollepel en een laddertje van vijfendertig eeuwen oud, zijn komende winter in Leiden te bewonderen.

Bij de tentoonstelling verschijnt een publieksboek, geschreven door de conservatoren Luc Amkreutz en Sasja van der Vaart-Verschoof. Ook komt er een podcastserie.

Houten pollepel uit de Bronstijd
Houten pollepel uit de Bronstijd – Foto: Provinciaal Archeologisch depot Noord-Holland, Huis van Hilde / RMO
×