Dark
Light

Het volkslied van Gelderland – “Ons Gelderland”

Hymne van de provincie
Auteur:
1 minuut leestijd
Het volkslied van Gelderland - 'Ons Gelderland' - De vlag van Gelderland
Gelderland

Het officiële volkslied van de provincie Gelderland is ‘Ons Gelderland’. De Doesburgse onderwijzer C.J.C. Geerlings schreef de tekst en de muziek van het lied in 1941.

Op 8 september 1998 werd ‘Ons Gelderland’ officieel aangenomen als provinciale hymne. Voorheen werd ook het ‘Geldersch Volkslied’ uit 1950 (met tekst van Jan van Riemsdijk en muziek van Rombout van Riemsdijk) veel gezongen. ‘Ons Gelderland’ werd uiteindelijk echter het meest gebruikt. Dit onder meer doordat het werd gepubliceerd in de populaire liedbundel ‘Kun je nog zingen, zing dan mee!’. Zo kon het uiteindelijk uitgroeien tot de officiële provinciale hymne.

Het volkslied van Gelderland heeft drie coupletten waarin de Veluwe, de Betuwe en de Graafschap worden bezongen.

Tekst van het volkslied van Gelderland

Waar der beuken breede kronen, Ons heur koele schaduw biên;
Waar we groene dennebosschen, Paarse heidevelden zien;
Waar de blonde roggeakker en het beekje ons oog bekoort,
Daar is onze Vale ouwe, Kost’lijk deel van Gelre’s oord.
Daar is onze Vale ouwe, Kost’lijk deel van Gelre’s oord.

Waar bij zomerzon de boomgaard, Kleurig ooft den wand’laar toont,
En de vruchtb’re korenakker, Stagen arbeid rijk’lijk loont;
Waar het aorige rivierke, Rustig stroomt langs groenen boord,
Daar is onze rijke Betuw, Kost’lijk deel van Gelre’s oord.
Daar is onze rijke Betuw, Kost’lijk deel van Gelre’s oord.

Waar kasteelen statig prijzen, Rond door park en bosch omringd,
Waar het voog’lenkoor zijn lied’ren, In het dichte loover zingt;
Waar het lief’lijk schoon van ’t landschap, ’t Oog des schilders steeds bekoort,
Daar is onze “olde Graafschap”, Kost’lijk deel van Gelre’s oord.
Daar is onze “olde Graafschap”, Kost’lijk deel van Gelre’s oord.

Beluister ‘Ons Gelderland’

Bekijk ook: Lijst van nationale en provinciale Nederlandse volksliederen
Overzicht van boeken over de provincie Gelderland

×