Dark
Light

‘Voorouders in de havenbodem’

Auteur:
1 minuut leestijd
Yangtzehaven – Foto: Havenbedrijf Rotterdam
Yangtzehaven – Foto: Havenbedrijf Rotterdam

Naar aanleiding van de aanleg van Maasvlakte 2 is vorig jaar archeologisch onderzoek gedaan in de Yangtzehaven. Hierbij zijn onder meer sporen aangetroffen van bot, vuursteen en houtskool uit omstreeks 7000 voor Christus. Vanaf zaterdag is in informatiecentrum FutureLand een tentoonstelling rond deze archeologische ontdekkingen.

Verbrand dierlijk bot – Foto: BOOR Rotterdam
Op de plek waar zich nu de Rotterdamse Yangtzehaven bevindt, woonden in de midden-steentijd mensen. Op twintig meter diepte werden in de zeebodem bij archeologisch onderzoek onder water sporen aangetroffen van bot, vuursteen en houtskool uit omstreeks 7000 voor Christus. Het gaat om het eerste wetenschappelijk bewijs dat op deze plek in de vroege en midden-steentijd mensen woonden.

Waar nu de Noordzee en de haven van Rotterdam liggen, lag 9000 jaar geleden een rivierlandschap van de Rijn en de Maas. Vanwege de rijke flora en fauna blijkt dit een aantrekkelijk gebied voor jagers en verzamelaars te zijn geweest. De bewonders leefden in kleine groepen en trokken rond door het landschap.

Omdat de Yangtzehaven de toegangsvaarweg tot de Maasvlakte 2 wordt, moest de haven worden verdiept. Voorafgaand werd archeologisch onderzoek uitgevoerd. Er werden onder meer kleine botresten gevonden. Volgens archeologen was het verbrande bot op zo´n manier verbrand dat dit het gevolg moest zijn van menselijk handelen.

Gevonden vuursteenfragmenten en minuscule afslagjes van vuursteen bewezen daarnaast dat ter plekke vuursteen was bewerkt om allerlei gebruiksvoorwerpen te maken, zoals pijlspitsen, messen en schrabbers om huiden mee schoon te maken.

Voorouders in de havenbodem

In het informatiecentrum FutureLand is vanaf zaterdag 25 februari een tentoonstelling te zien rond de archeologische ontdekkingen. Deze tentoonstelling loopt tot en met 29 mei 2012. In de tentoonstelling is onder meer te zien hoe zo’n kampje waarvan de overblijfselen onder water zijn teruggevonden eruit zag.

×