Dark
Light

Wie is er bang voor Mohammed?

2 minuten leestijd
De naam van Mohammed (cc - Nevit Dilmen)
De naam van Mohammed (cc - Nevit Dilmen)

Ik moet Marcel Hulspas ruim twaalf jaar geleden hebben ontmoet. Hij vond me via het internet en vroeg me als meelezer van zijn boek En de zee spleet in tweeën, waarin hij de ontstaansgeschiedenis van de joodse Bijbel beschreef. Een mooi boek, ik kan het u aanraden. Niet dat Hulspas – ik ken niemand die hem Marcel noemt – altijd gelijk heeft, maar omdat hij verdraaid goede vragen stelde over het heilige boek.

Wie is er bang voor Mohammed? - Marcel Hulspas
Wie is er bang voor Mohammed? – Marcel Hulspas
Ik zie hem nog regelmatig, al belette het immer falende voormalige rijksspoorwegbedrijf onze laatste ontmoeting. (Iets met blaadjes die op de rails lagen en treinen die zó kort waren dat ik geen fiets kon meenemen.) Van zijn allerlaatste boek, Wie is er bang voor Mohammed?, was ik eveneens meelezer. Dat maakt het onmogelijk om het boek eerlijk te recenseren en dat zal ik dan ook niet doen.

Ik kan u echter wel vertellen wat voor boek het is. In iets meer dan 200 pagina’s neemt Hulspas u mee langs een reeks aspecten van de islam: de Koran, de profeet Mohammed, de duivelsverzen, de sharia. En daarna een reeks thema’s waarmee de islam tegenwoordig het nieuws haalt. De status van vrouwen dus, en homoseksualiteit, slavernij, alcoholgebruik, het jodendom, vrouwenbesnijdenis, huwelijk en echtscheiding, het tijdelijke huwelijk. En ook: jihadisme en het beledigen van Mohammed.

Hulspas heeft mijn advies soms wel en soms niet overgenomen. Daaruit mag u afleiden dat ik zelf een ander boek zou hebben geschreven, maar dat wil niet zeggen dat ik Hulspas’ boek niet goed of niet integer zou vinden. Hij stelt belangrijke vragen en biedt onderbouwde antwoorden.

Discussiestuk

Zijn vragen zijn in feite gericht aan de islamitische minderheid in Nederland. De leden daarvan hebben het privilege in twee culturen te wonen: een privilege dat niet altijd makkelijk is maar hun wel de mogelijkheid geeft bewust keuzes voor zichzelf te maken. Hulspas legt de Nedermoslims voor waar de spanningen zitten tussen islam en Verlichting en zij zullen daarop vroeg of laat een antwoord moeten formuleren.

Ik hoop vroeg. Wie is er bang voor Mohammed? is in feite een discussiestuk in een debat dat vooralsnog te vaak wordt gegijzeld door religieuze kwezelarij aan de ene kant en botte onbeschoftheid aan de andere. Hopelijk kan Wie is er bang voor Mohammed? die patstelling doorbreken.

~ Jona Lendering

Boek: Wie is er bang voor Mohammed?
Van dezelfde auteur: Mohammed en het ontstaan van de islam

×