Korte geschiedenis van de Moslimbroederschap (1928-heden)

De Moslimbroederschap ontstond in 1928 in Egypte en geldt als de meest invloedrijke politiek-islamitische beweging ter wereld. Waarom werd deze organisatie opgericht? Wat waren en zijn de doelen van de Moslimbroederschap? En hoe ontwikkelde de beweging zich in de afgelopen eeuw?

Faroek I – Koning van Egypte van 1936 tot 1952

Faroek I is een bekende Egyptische koning, die van 1936 tot 1952 regeerde. Na een staatsgreep van de Vrije Officieren – onder wie Gamal Abdel Nasser en Mohammed Naguib – in juli 1952, week Faroek als banneling uit naar Italië.

Hemelvaartsdag en een bijzondere ontdekking in Kasjmir

Wat de ware identiteit van Yuz Asaph ook mag zijn: in Srinagar ziet men in hem de man die wij kennen als Jezus van Nazareth, die zieken genas en zijn toehoorders aanspoorde zich van alle geestelijke en lichamelijke onzuiverheden te ontdoen. Honderden pelgrims zouden zijn graf bezoeken: moslims, hindoes, boeddhisten

Algerijnse Oorlog (1954-1962) – Oorzaken, samenvatting, tijdlijn & gevolgen 

De Algerijnse Oorlog (1954-1962) was een onafhankelijkheidsoorlog, waarbij Algerije zich losmaakte van de Franse overheersing. De oorlog, ook bekend als de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog of de Algerijnse Revolutie, kostte aan minstens 350.000 mensen het leven. Aldus Franse bronnen, want volgens Algerijnse gegevens bedroeg het totaalaantal doden 1,5 miljoen.

Fatwa – Betekenis & voorbeelden

De term fatwa is een begrip uit de (geschiedenis van de) islam. Wat is een fatwa precies? En wat zijn de meest bekende voorbeelden van fatwa’s uit de geschiedenis?

De vier families van de Koran

In 632 overleed Mohammed, waarna kalief Abu Bakr de openbaringen liet opschrijven. Zestien jaar later, rond 650, liet kalief Othman een standaard-Koran maken: vier exemplaren voor de vroeg-islamitische steden Medina, Basra, Koefa en Damascus. Alle Korans gaan, volgens de traditie, terug op dit viertal.

Wat is het verschil tussen een boerka en een nikab?

In discussies over gezichtsbedekkende kleding worden de termen boerka en nikab vaak door elkaar gebruikt. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen de twee kledingstukken? En waarom bedekken sommige moslimvrouwen hun gezicht?

Jezus in Kashmir

Voor de profeet Mohammed was Jezus van Nazaret (“Isa, de zoon van Maryam”) een belangrijk persoon maar met diens wederopstanding uit de dood kon Mohammed weinig.

De Hidjra en de verovering van Mekka door de profeet Mohammed

De vlucht van Mohammed uit Mekka naar Medina staat in de moslimwereld geboekstaafd als de Hidjra. Het jaar 622 vormt het begin van de islamitische jaartelling en elk van de 114 soera’s van de Koran bevatten een duidelijke verwijzing of men de inhoud ervan voor of na de Hidjra moet

Biafra-oorlog (1967-1970)

De Biafra-oorlog (1967-1970) was een bloedige burgeroorlog in Nigeria tussen christelijke en islamitische stammen. De oorlog eiste 1 tot 3 miljoen levens.

De Huik – ‘De Nederlandse boerka’

Wie een huik droeg die het gelaat vrijwel volledig bedekte, kwam soms in de problemen. Net als tegenwoordig gold er vroeger namelijk soms een verbod op gezichtsbedekkende kleding.

Geitenneuker – Herkomst en geschiedenis van het scheldwoord

Het scheldwoord ‘geitenneuker’ of ‘geiteneuker’ is vrij algemeen bekend. Vooral na de moord op cineast Theo van Gogh, op 2 november 2004 in Amsterdam, hoorde je dit scheldwoord overal. Maar waar komt dit woord eigenlijk vandaan? In elk geval is het woord al veel ouder dan velen denken. Een korte

De Koran – Het heilige boek van de islam

De Koran staat bekend als het heilige boek van de islam. De Koran is ontstaan tijdens het leven van de profeet Mohammed (570-632), maar werd pas na zijn dood op schrift gesteld. Tijdens zijn leven kreeg Mohammed volgens de overlevering meerdere openbaringen, waarvan de Koran het resultaat was.

Hezbollah – Politieke partij en militante beweging

De Hezbollah-partij, ofwel de ‘Partij van God’, is zowel een groep militante sjiitische moslims als een politieke groepering in Libanon. Hezbollah is in 1982 ontstaan en wordt door onder meer Nederland en de Verenigde Staten als een terreurorganisatie beschouwd. De Europese Unie heeft de militaire tak van Hezbollah ook bestempeld

Soefisme – betekenis en herkomst

Het soefisme (Arabisch: tasawwoef: soefi worden) geldt als een mystieke stroming binnen de islam. Wat houdt het soefisme precies in en wanneer is deze stroming ontstaan?

Jihad – De heilige strijd van moslims

Jihad is een bekend begrip uit de islam en betekent letterlijk ‘strijd’. Het woord wordt vaak gebruik als de benaming voor de gewapende strijd voor de bescherming en verspreiding van het geloof. Binnen de islam wordt onderscheid gemaakt tussen een innerlijke en uiterlijke jihad.