Wilhelmina Drucker, en haar strijd voor vrouwenkiesrecht

Eén van de eerste Nederlandse feministen, die zich onder meer inzette voor het vrouwenkiesrecht. De latere vrouwenbeweging Dolle Mina is naar haar vernoemd.

Wilhelmina Drucker
Wilhelmina Drucker
Drucker wordt in 1847 in Amsterdam geboren als dochter van een ongehuwde moeder en een bankier. Ze groeit met haar moeder en zus op in armoedige omstandigheden. Hoewel haar vader, Louis Drucker, haar nooit heeft erkend draagt ze wel zijn naam en draagt hij in bescheiden mate bij aan de kosten voor haar levensonderhoud.

Als haar vader echter overlijdt, krijgen zij en haar zusje niks van zijn miljoenen-erfenis. Drucker verzet zich daartegen en publiceert allerlei werken in socialistische bladen om het onrecht aan te tonen dat haar halfbroer, de eigenaar van haar vaders geld, haar heeft aangedaan. Ze eist in 1888 met succes de helft van de erfenis van haar halfbroer op. Het geld dat ze ontvangt gebruikt ze als startkapitaal voor haar feministische werk.

Als feministe richt ze diverse vrouwentijdschriften en de Vrije Vrouwenvereeniging (VVV, 1889) op. Ze begint zich vooral te richten op het vrouwenstemrecht en richt samen met Aletta Jacobs de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK). Drucker verzet zich met name tegen het idee dat de vrouw slechts bedoeld is om kinderen te baren en te verzorgen. Ook maakt ze zich sterk voor de positie van ongehuwde moeders en pleit ze voor een vrije verstrekking van voorbehoedsmiddelen.

- advertentie -

De feministe wordt over het algemeen gezien als zeer radicaal. Eén van haar bijnamen is dan ook ‘IJzeren Mina’. Door de vrouwenbeweging wordt zij op handen gedragen. Bij haar begrafenis in 1925 zijn alle vrouwenverenigingen vertegenwoordigd en in 1969 wordt de vrouwenbeweging Dolle Mina naar haar bijnaam vernoemd.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over:

1 Comment Join the Conversation →