Dark
Light

Het Zonnelied van Franciscus van Assisi (1225)

Cantico del Frate Sole
Auteur:
3 minuten leestijd
Franciscus van Assisi - Zonnelied - Schilderij: Cigoli, 1600 (Publiek Domein - wiki)
Franciscus van Assisi - Zonnelied - Schilderij: Cigoli, 1600 (Publiek Domein - wiki)

De middeleeuwse godgeleerde Franciscus van Assisi, onder meer bekend als de stichter van de religieuze orde van de Franciscanen of minderbroeders, heeft nauwelijks teksten nagelaten. Wel bekend is het Zonnelied, Lied van de Zon of Het Loflied op de Schepselen, dat de na zijn dood heilig verklaarde godsman vermoedelijk in de lente van 1225 schreef.

Het lied is oorspronkelijk geschreven in het Italiaans, maar in de loop der jaren in vele talen vertaald. Het wordt beschouwd als een van de eerste literaire werken in het Italiaans. Franciscus van Assisi prijst God in het lied voor alles op aarde, zoals voor de zon, de lucht, alle dieren, bomen en planten.

Tekst en vertaling van het Zonnelied:

Originele tekstVertaling
Altissimu onnipotente bon signore,
tue so le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.
Ad te solo, altissimo, se konfano,
et nullu homo ene dignu te mentovare.
Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig uw naam te noemen.
Laudato sie, mi signore, cun tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole,
lo qual’è iorno, et allumini noi per loi.
Et ellu è bellu e radiante cun grande splendore,
de te, altissimo, porta significatione.
Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen,
vooral door mijnheer broeder zon,
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en straalt met grote pracht;
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.
Laudato si, mi signore, per sora luna e le stelle,
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.
Laudato si, mi signore, per frate vento,
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dai sustentamento.
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,
door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.
Laudato si, mi signore, per sor aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.
Laudato si, mi signore, per frate focu,
per lo quale enn’allumini la nocte,
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlicht;
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.
Laudato si, mi signore, per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,
die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.
Laudato si, mi signore, per quelli ke perdonano
per lo tuo amore,et sostengo infirmitate et tribulatione.
Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde
vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen.
Beati quelli ke ’l sosterrano in pace,
ka da te, altissimo, sirano incoronati.
Gelukkig wie dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.
Laudato si, mi signore, per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò skappare.
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood,
die geen levend mens kan ontvluchten.
Guai a quelli, ke morrano ne le peccata mortali:
beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda nol farrà male.
Wee hen die in doodzonde sterven;
gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.
Laudate et benedicete mi signore,
et rengratiate et serviateli cun grande humilitate.
Prijs en zegen mijn Heer,
en dank en dien Hem in grote nederigheid.

Bewerking van het ‘Zonnelied’ van Franciscus van Assisi, gezongen door Angelo Branduardi:

https://youtu.be/RdKQpcIBLTw

Lees ook: Franciscus van Assisi (ca. 1181-1226) – Middeleeuwse godgeleerde
…en: Urbi et orbi – De zegen van de paus aan ‘stad en wereld’

Bronnen

Nederlandse vertaling Zonnelied:
-G.P. Freeman en anderen, Franciscus van Assisi – De Geschriften. Haarlem: Gottmer, 2006
-https://en.wikipedia.org/wiki/Canticle_of_the_Sun
×