Triple Alliantie (1668)

Alliantie tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Engeland en Zweden.

Deze landen gingen een verdrag met elkaar om zo een einde te maken aan de Devolutieoorlog tussen Spanje en Frankrijk en in het bijzonder aan de expansiedrift van Frankrijk. Deze Devolutieoorlog was begonnen op 8 mei 1667. Inzet: heerschappij over de Spaanse Nederlanden.

De Spaanse koning Filips IV overleed in september 1665

- advertentie -en werd opgevolgd door zijn 4-jarige zoon Karel II. De Franse koning Lodewijk XIV was echter getrouwd met Maria-Theresia van Spanje, een dochter van Filips IV. Hoewel hij bij de Vrede van de Pyreneeën (1659) afstand had gedaan van de rechten van zijn gemalin op de Spaanse troon, was hij toch van mening dat er mogelijkheden waren.

Lodewijk XIV paste het zogenaamde devolutierecht toe dat in enkele gewesten in de Zuidelijke Nederlanden van toepassing was. Dit devolutierecht bepaalde onder meer dat dochters uit een eerder huwelijk voorrang hadden op zonen uit een later huwelijk. Lodewijk paste dit recht toe op de Spaanse Nederlanden en verklaarde Spanje op 2 mei 1667 de oorlog. De Devolutieoorlog was begonnen.

De Fransen rukten op in Vlaanderen en kregen maar weinig weerstand van de Spanjaarden. Om een einde te maken aan de Franse expansie verenigden Engeland, Zweden en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zich in een Triple Alliantie. Doelstelling was aanvankelijk om te bemiddelen tussen Frankrijk en Spanje, maar er werd ook troepenmacht op de been gebracht.

Aan de Devolutieoorlog kwam met de ondertekening van de Vrede van Aken op 2 mei 1668 een einde. Besloten werd dat Franche-Comté door Frankrijk aan Spanje moest worden teruggegeven. Frankrijk behield wel de steden Rijsel, Dowaai, Kortrijk, Menen, Veurne, Oudenaarde, Doornik en Charleroi.

Synode van DordrechtOok wel Dordtse Synode. Landelijke kerkvergadering…
Eerste druk van de Statenvertaling uit 1637 (Bron: NBG)
Nederlandse Bijbelvertaling uit 1637 die gebaseerd is op het Grieks en Hebreeuws,…

- advertentie-


Historiek heeft een gratis mobiele appGeschiedenis zoeken


Gerelateerde uitgaven:Historiek

About Historiek

view all posts

Historiek verbindt actualiteit met geschiedenis en richt zich op een breed publiek. Van geïnteresseerde leek tot professional. Ons motto: "Omdat we ook van gisteren zijn". Meeschrijven? Tips? Mail ons: info@historiek.netDownload onze gratis app voor smartphone en tablet!

Historiek heeft een mobiele app, zowel beschikbaar voor Android als voor iPhone en iPad. Via de geschiedenis-app blijft u altijd op de hoogte van onze laatste berichten. Ook boekbesprekingen, blogs en onze historische achtergrondverhalen zijn via de app te lezen. Alle berichten die online staan, staan ook in de app. De geschiedenis-app wordt voortdurend uitgebreid en is natuurlijk helemaal gratis. Geschiedenis in de broekzak!

Download de app via de volgende links: