100.000 Brabantse boeven op internet

Dankzij de inzet van zo’n 250 vrijwilligers zijn de oude inschrijvingsregisters van Brabantse strafgevangenissen over de periode 1821-1925 vanaf nu online toegankelijk.

Afb: BHIC
Afb: BHIC
Gevangenisregisters vormen de kern van de administratie van het gevangeniswezen uit de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Ze geven een zakelijke opsomming van gegevens van personen die in de strafinstellingen verbleven. De registers hebben vaak een nogal forse fysieke omvang, de informatie is er volgens een bepaald model in kolommen opgenomen.

De informatie is niet alleen interessant voor genealogen, maar biedt ook mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek van sociologisch/psychologische en criminologische aard.

Misdrijf

De inschrijvingsregisters zijn doorzoekbaar op naam, leeftijd, geboorteplaats en misdrijf. Ze bevatten ook informatie over de veroordeling door een rechtbank en het begane misdrijf. Vaak geven de registers ook een signalement van de gevangene en gegevens over zijn of haar ouders, de burgerlijke staat, het genoten onderwijs en gedrag in de gevangenis.

- advertentie -

De stukken zijn toegankelijk via de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum. Het centrum:

“Het grootste probleem bij het zoeken in gevangenisarchieven is de vraag in welke gevangenis de gedetineerde zijn of haar tijd heeft doorgebracht. Een veroordeelde gedetineerde kon namelijk in principe in het gehele land worden geplaatst. De Brabantse gevangenissen werden dan ook niet alleen bevolkt door Brabanders, maar door boeven van heinde en verre. In de inschrijvingsregisters kon je tot voor kort echter alleen op datum zoeken, een digitale naamindex was niet voorhanden.”

De vrijwilligers hebben gezamenlijk zo’n drie maanden aan het project gewerkt. Dit via crowdsourcingwebsite VeleHanden.nl.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

De klassieke wereld in 52 ontdekkingen - Leonard RutgersDe jodenvervolging in foto'sDe keuze - Leven in vrijheidDe Bourgondiërs - Bart Van LooDe geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten
Gelijk naar geschiedenisboeken over: