Dark
Light

Abbas I de Grote (1571-1629)

Auteur:
2 minuten leestijd
Abbas I van Perzië
Abbas I van Perzië

Abbas I de Grote, sjah van Perzië en de vijfde heerser in de dynastie der Safawiden, een dynastie die lange tijd regeerde over het gebied dat nu Iran is.

Abbas I de Grote
Abbas I de Grote
Abbas I kwam aan de macht nadat zijn vader, Mohammed Chodabende, vanwege ernstige politieke onrust en verzwakking van het rijk door een stadhouder gedwongen werd af te treden ten gunste van zijn zoon. In 1588 werd Abbas I definitief staatshoofd en doodde hij zijn broer.

De nieuwe sjah van Perzië werd gesteund door loyale Kizilbasj-stammen en richtte een ruiterkorps op van Georgische krijgsgevangenen. Hij deed dit naar Osmaans voorbeeld. De Turken hadden een elitekorps opgericht (de Janitsaren) waarvan de manschappen aanvankelijk alleen werden gerekruteerd uit christelijke krijgsgevangenen of slaven. Door toe te treden tot dit legeronderdeel (en zich te bekeren tot de islam) hadden de krijgsgevangenen en slaven zicht op hoge rangen.

Abbas I herstelde het gezag van de dynastie der Safawiden. De belangrijkste provincies van midden- en noordelijk Perzië wist hij weer te onderwerpen aan het centrale gezag. Andere provincies in het westen zoals Koerdistan, Georgië en Azerbeidzjan liet hij voorlopig aan het Osmaanse Rijk. Dit werd vastgelegd in het vredesverdrag met de Osmanen van 1589. Abbas zou dit voor de Perzen vernederende verdrag getekend hebben zodat hij dan zijn vrij had voor een poging de Perzische macht over de Oezbeken in het oostelijk front te herstellen.

Musketten en kanonnen

De sjah moderniseerde het leger. Dit onder meer door gebruik te gaan maken van musketten en kanonnen. Bij deze modernisering werd Abbas I onder meer geholpen door de Britse broers Sir Anthony en Sir Robert Shirley. Mede door deze verbeteringen in het leger slaagde de sjah er in 1599 overwinningen te boeken op de Oezbeken. De steden Masjhad en Herat werden veroverd.

Abbas ondernam in de periode tussen 1603 en 1624 vele veldtochten tegen de grensgebieden van het Osmaanse Rijk. Dit resulteerde er onder meer in dat er gebieden werden veroverd in het Kaukasusgebied en dat de stad Bagdad werd ingenomen.

Cultuur

Onder het bewind van Abbas I kwam de Perzische cultuur weer tot bloei. Er werden onder meer vele wegen, bruggen, moskeeën en paleizen aangelegd. Het beroemde Paleis der 40 Zuilen in Isfahan, de residentie van de sjah, werd bijvoorbeeld in deze periode gebouwd. Abbas I werd na zijn dood in 1629 opgevolgd door zijn kleinzoon Safi.

×