Albrecht van Brandenburg (1490-1545)

Aartsbisschop van Maagdenburg en bisschop van Halberstadt: Albrecht van Brandenburg.

Albrecht van Brandenburg
Albrecht van Brandenburg
Albrecht van Brandenburg werd op 28 juni 1490 geboren in Cölln, een klein stadje bij Berlijn. Dit als zoon van keurvorst Johann Cicero van Brandenburg en Margaretha van Saksen. Samen met zijn broers stichtte hij in 1506 de universiteit van Frankfurt an der Oder. Datzelfde jaar trad hij ook toe tot de geestelijke stand.

In 1513 werd hij bisschop van Maagdenburg en een jaar later aartsbisschop en keurvorst van Mainz (1514). In 1518 werd hij ook kardinaal. Albrecht van Brandenburg had grote financiële verplichtingen jegens de paus en kon die eigenlijk niet voldoen. Hij leende daarom grote bedragen bij het bankhiersbuis Fugger. Rome gaf hem na enige tijd wat verlichting door hem te beloven dat hij een deel van de inkomsten uit aflaat zou krijgen. Albrecht stelde hierop de aflaatprediker Johann Tetzel zodat de inkomsten uit aflaat zouden stijgen. Deze praktijken lokten indirect het optreden van Maarten Luther uit.

In 1517 kon Albrecht een deel van zijn schuld bij het bankiershuis Fugger aflossen door hen de helft van de opbrengst van de aflaten te geven.

- advertentie -

Albrecht van Brandenburg stond aanvankelijk niet erg negatief tegenover de opkomende hervormingsbeweging. In 1538 sloot hij zich echter aan bij de tegenstanders van het Schmalkaldisch Verbond, een protestants verbond van Duitse vorsten en rijkssteden dat ijverde voor de erkenning van de nieuwe Duitse godsdienst: het lutheranisme.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: