Dark
Light

Annunciatie – De aankondiging van de Heer

Bezoek van de engel Gabriël aan Maria
Auteur:
1 minuut leestijd
De annunciatie - Murillo, 1655-1660,
De annunciatie - Murillo, 1655-1660,

Met de annunciatie wordt het bezoek van de aartsengel Gabriël aan Maria bedoeld, waarbij de geboorte van Jezus aangekondigd wordt. Binnen de katholieke kerk staat deze gebeurtenis, die jaarlijks herdacht wordt op 25 maart, ook bekend als Maria-Boodschap of Aankondiging van de Heer.

De gebeurtenis wordt alleen beschreven in het evangelie van Lucas. De tekst gaat als volgt:

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was maagd. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de heer is met je.’ […] ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.
vers 26-33, NBG

Binnen de christelijke wereld wordt uit de woorden van de engel afgeleid dat het kind zijn bestaan volledig aan God te danken heeft en dat dus sprake is van een ‘maagdelijke geboorte’. Ook Maria’s reactie, zoals opgetekend in vers 38, zou hierop duiden:

“‘De heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.”

De annunciatie is in de loop der eeuwen een dankbaar thema geweest in de kunst. Hieronder zijn hier enkele voorbeelden van te zien. Vroeger stond het hoogfeest ter gedachtenis van de aankondiging van Christus’ geboorte in de katholieke kerk bekend als Annuntiatio beatea Mariae virginis.

Annunciatie - Vroeg werk van  Leonardo da Vinci, ca. 1472
Annunciatie – Vroeg werk van Leonardo da Vinci, ca. 1472
Vijftiende-eeuwse verbeelding van de annunciatie - Onbekende maker, ca. 1420
Vijftiende-eeuwse verbeelding van de annunciatie – Onbekende maker, ca. 1420
Verbeelding van de annunciatie door Fra Angelico, zoals te zien in het Museo di San Marco in Florence, ca. 1437-1446
Verbeelding van de annunciatie door Fra Angelico, zoals te zien in het Museo di San Marco in Florence, ca. 1437-1446

Bronnen

-George Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie. Deel II (Kampen 2005) p. 62.
-https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/LUK.1/Lucas-1
-Nieuwe kleine WP in kleur – dl1. p.298
×