Dark
Light

Archief Henriette Boas overgedragen aan Bibliotheca Rosenthaliana

Nederlands meest bekende ingezonden brievenschrijfster
Auteur:
1 minuut leestijd
Henriette Boas - cc - Nationaal Archief
Henriette Boas - cc - Nationaal Archief

Henriette Boas (1911–2001) promoveerde in 1938 cum laude op een dissertatie over Vergilius. Ze verbleef een periode in Londen en Israël en gaf daarna jarenlang Grieks en Latijn op middelbare scholen in Nederland. Henriette Boas leeft in de herinnering van velen voort door de talloze ingezonden brieven en artikelen die zij schreef over Joodse cultuur, Nederlands Jodendom en de staat Israël.

Haar leven lang zette zij zich in voor de ‘Joodse zaak’. De omvang van het archief is ongeveer 15 meter en bestaat voor een groot deel uit correspondentie. Ingekomen brieven en een deel van de uitgaande brieven, blocnotes, schriften en mappen met aantekeningen, observaties en opmerkingen, die Henriette Boas gedurende de dag opschreef, zijn bewaard gebleven. Ook maken schoolschriften uit haar middelbareschooltijd, foto’s en een aantal artikelen in handschrift deel uit van het archief.

Het archief wordt op 25 mei aanstaande overgedragen aan de Bibliotheca Rosenthaliana.

De Bibliotheca Rosenthaliana, waarvoor de basis gelegd werd door Leeser Rosenthal (1794–1868), telt ongeveer 120.000 werken en zo’n 80 archieven over Joodse geschiedenis en cultuur. Naast gedrukte boeken bevat de collectie talrijke handschriften, foto’s en prenten. De Bibliotheca Rosenthaliana is onderdeel van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en geldt als de grootste collectie op dit gebied op het Europese vasteland.

Biografie

Tegelijk met de overdracht van het archief vindt bij de Bijzondere Collecties de presentatie plaats van De waarheidszoekster, de biografie over Henriette Boas, geschreven door Pauline Micheels en uitgegeven door Uitgeverij Boom. Opdrachtgever voor de biografie was de Dr. Henriette Boas Stichting. Deze stichting bevordert de studie van het Jodendom in Nederland, verleent stipendia aan studenten en onderzoekers en verstrekt extramurale zorg.

Biografie: De waarheidszoekster – Henriëtte Boas, een leven voor de Joodse zaak

Documentaire: Ik lees de krant met een schaar

×