Dark
Light

Archief van Kasteel Rosendael toegankelijk

Auteur:
1 minuut leestijd
Kasteel Rosendael (Gelders Archief)
Kasteel Rosendael (Gelders Archief)

Het Gelders Archief heeft het archief van Huis Rosendael toegankelijk gemaakt. Het kasteel is bekend vanwege zijn verleden, invloedrijke bewoners en tuin met de zogenaamde Bedriegertjes.

Kasteel Rosendael was lange tijd de ‘logeerplek’ van de rondtrekkende graven en hertogen van Gelre, die het slot stichtten rond 1300. De achtereenvolgende geslachten Van Dorth, Van Arnhem, Torck en Van Pallandt hadden sinds de zestiende eeuw het kasteel in bezit. De kasteeleigenaren bezaten grote delen van de zuidelijke Veluwe, vervulden belangrijke bestuursfuncties en onderhielden vaak nauwe relaties met het Huis van Oranje. Hun bezittingen lagen tot in Oost-Friesland.

Het adellijke geslacht Torck liet in de achttiende en negentiende eeuw het kasteel stevig verbouwen en de tuin ingrijpend verfraaien. Uit het begin van de achttiende eeuw stammen ook de Bedriegertjes, vroeger een bekende waterspuitattractie voor schoolreisjes.

Bedriegertjes met schelpenwand - Kasteel Rosendael - cc
Bedriegertjes met schelpenwand – Kasteel Rosendael – cc

Lubbert Adolf Torck (1687-1758) trouwde met de steenrijke Petronella Wilhelmina van Hoorn, dochter van een gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, waardoor de familie van de kasteelheren flink wat aanzien verwierf. De laatste bewoner, Willem Frederik Torck baron van Pallandt, droeg in 1977 huis en landgoed over aan de stichting Het Geldersch Landschap. Later kwam het huis in erfpacht bij de stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen.

Historisch onderzoek

De stukken in het archief van Huis Rosendael omvatten de periode 1368 tot 1977.

Gegevens uit het archief zijn in het verleden gebruikt in belangrijk historisch onderzoek. Dit gebeurde onder andere door Johan Carel Bierens de Haan, hoofdconservator van Paleis Het Loo, in 1994 in zijn dissertatie Rosendael, groen hemeltjen op aerd: kasteel, tuin en bewoners sedert 1579, maar ook in het standaardwerk Adel en ridderschap in Gelderland: tien eeuwen geschiedenis (2013), onder redactie van Coen O.A. Schimmelpenninck van der Oije.

Boek: Burchten en kastelen in Europa

Kasteel Rosendael, ca. 1890-1900
Kasteel Rosendael, ca. 1890-1900
×