Naoorlogse provinciale dossiers gaan open

De taken van het provinciaal bestuur namen in de periode na de Tweede Wereldoorlog enorm toe. Zo kwamen er onder andere bemoeienissen bij op het gebied van de milieuhygiëne, het bibliotheekwezen en bejaardenoorden, terwijl traditionele taken, zoals op het terrein van de ruimtelijke ordening, gemeentelijke herindelingen en toezicht op gemeenten

Gelders Archief zet 19e-eeuwse tekeningen online

Het Gelders Archief heeft een serie sfeervolle negentiende-eeuwse tekeningen van Jan Frederik Tack online gezet. Het gaat om tekeningen die onlangs in het familiearchief van de amateurtekenares Everts-van Meurs (1816-1896) zijn gevonden.

Populaire oorlogscollectie Th.A. Boeree gedigitaliseerd

Th.A. Boeree (1879-1968), die de naar hem genoemde collectie heeft aangelegd, was militair en amateurhistoricus. Hij heeft zich als eerste ingespannen om de gevechten bij Arnhem en Oosterbeek in september 1944, die het gevolg waren van de geallieerde operatie Market Garden, te documenteren.

Gelders Archief ontsluit archief PGEM

De PGEM werd in 1915 opgericht door de provincie Gelderland en enkele Gelderse gemeenten. Het bedrijf was verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het elektriciteitsnet in Gelderland.

Bevrijding in Harderwijk

De bijna vijf minuten durende film van G.W.J. Meijnen, die huisarts was in Harderwijk, is gemaakt op 18 april 1945. Meijnen legt de feestelijkheden rondom de herwonnen vrijheid treffend vast.

Vijf Gelderse topstukken

Het Gelders Archief heeft vijf archiefstukken geselecteerd voor de voorverkiezing van 'Stuk van het jaar 2014'. De komende tijd kan het publiek stemmen op de stukken. Het winnende archiefstuk is de Gelderse inzending voor de landelijke verkiezing.

5400 foto’s Tweede Wereldoorlog online

Het Gelders Archief heeft 5400 foto’s uit de Tweede Wereldoorlog online gezet. Het gaat met name om afbeeldingen die in jaren 1940-1945 gemaakt zijn in de omgeving van Arnhem.

Fotocollectie over verwoesting Arnhem op internet

Het Gelders Archief heeft dinsdag een bijzondere fotocollectie van de Arnhemse fotograaf Nico Kramer (1881-1967) op internet geplaatst. Het gaat om foto´s van de verwoesting van Arnhem en omgeving in de Tweede Wereldoorlog.

Gelderse doop-, trouw- en begraafboeken integraal online

Voer voor genealogen: het Gelders Archief gaat de doop-, trouw- en begraafboeken van Gelderland integraal op zijn website publiceren. Het gaat om de Gelderse kerkboeken, die van de zestiende eeuw tot 1811 werden bijgehouden door de plaatselijke kerkelijke gemeenten en parochies.

Akten Gelderse Burgerlijke Stand integraal op internet

Het Gelders Archief gaat een zeer groot deel van de akten van de Burgerlijke Stand in Gelderland uit de periode 1811-1950 integraal op zijn website publiceren. De archiefinstelling heeft dat donderdag bekendgemaakt. Het gaat om geboorteakten (1811-1902/1912), huwelijksakten en huwelijkse bijlagen (1811-1922) en overlijdensakten (1811-1950). De akten van de Burgerlijke

Gelders Archief twee maanden dicht

Vanwege een grote verhuizing is de studiezaal Gelders Archief in Arnhem in april en mei niet toegankelijk voor het publiek. In deze periode wordt een grote hoeveelheid archiefmateriaal (bijna dertig kilometer materiaal) verhuisd naar het nieuwe archiefgebouw aan de Westervoortsedijk in Arnhem. De dienstverlening voor het publiek ligt gedurende deze

Historische gerechtelijke gegevens Veluwe gedigitaliseerd

Het Gelders Archief heeft een groot deel van het Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom gedigitaliseerd en op internet geplaatst. Volgens de archiefinstelling gaat het om een rijke bron van historische gegevens voor genealogen, streek- en rechtshistorici.

Gelderse memories van successie op internet

Het Gelders Archief heeft de zogenaamde memories van successie uit de periode 1818 tot 1927 gedigitaliseerd en online toegankelijk gemaakt. Memories van successie zijn aktes waarin melding wordt gemaakt van de bezittingen en schulden van een overledene. Een belastingambtenaar stelde de memories op. Ze werden gebruikt om de hoogte van

Gelders Archief verwerft foto’s oorlogsverwoesting Arnhem

Het Gelders Archief heeft de negatievencollectie van de Arnhemse fotograaf Nico Kramer (1881-1967) aangekocht. Het gaat om ruim 850 fotonegatieven, waarvan het merendeel betrekking heeft op de verwoesting van Arnhem en omgeving in de Tweede Wereldoorlog.

Oude kaart van de Veluwe ontdekt

Een medewerker van Cartografisch Antiquariaat Edward Wells in Ermelo heeft onlangs een oude kaart van de Veluwe ontdekt. Het antiquariaat spreekt van de ‘oudst gedrukte kaart van de Veluwe’.