Tweevoetigheid bracht de mens veel goeds

Dat we op twee benen zijn gaan lopen heeft enorme gevolgen gehad. Het was een proces dat enorm veel tijd vergde. Het ging dus niet van: ‘kom laten we eens op twee benen gaan lopen, wel zo handig.’ Er gingen miljoenen jaren mee heen en het ging letterlijk met vallen en opstaan.

/////

De ‘vlucht’ van koningin Wilhelmina: toevallig of gepland?

Bij uitgeverij Just Publishers is april 2018 een nieuwe biografie van koningin Wilhelmina verschenen: Wilhelmina, werkelijkheid en fictie. Auteur Gerard Aalders stelt hierin de vraag: “Wat blijft er van Wilhelmina over als we haar ontdoen van al de mythes en imponerende daden waarmee biografen, geschiedschrijvers maar ook spindoctors haar hebben omgeven?” Aalders’ kritische blik op haar leven werpt een ander