Dark
Light

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht, Nederlandse universiteit gevestigd in de stad Utrecht. Tot 1992: Rijksuniversiteit Utrecht.

Website: www.uu.nl
Schoolmeester met leerlingen in een klaslokaal, Jean Jacques de Boissieu, 1780 (collectie Rijksmuseum)

In 18e eeuw zag men al de maatschappelijk kansen van leesonderwijs

De weinige jeugdliteratuur uit de achttiende eeuw die we tegenwoordig nog kennen, heeft de reputatie braaf te zijn: denk aan ‘Jantje zag eens pruimen hangen’ van Hiëronymus van Alphen. Zelfs letterkundigen haalden lang hun neus op voor de gemakzuchtige lectuur die de moraliserende boodschappen op een presenteerblaadje aanbood. Die reputatie is echter niet terecht.