Dark
Light

Babylonische spraakverwarring – Herkomst van de uitdrukking

Auteur:
2 minuten leestijd
Babylonische spraakverwarring - Pieter Brueghel de Oude, de toren van Babel
De toren van Babel volgens Pieter Brueghel de Oude

Wanneer er sprake is van een Babylonische spraakverwarring, begrijpen mensen elkaar verkeerd. Dit gezegde is afkomstig uit de Bijbel. Een korte geschiedenis van de herkomst van de Babylonische spraakverwarring.

Betekenis van Babylonische spraakverwarring

Als er sprake is van een Babylonische spraakverwarring, is er onbegrip tussen mensen en snappen ze niet waar de ander het over heeft. Mensen begrijpen elkaar niet en de boodschap die wordt overgedragen is dus abracadabra, omdat men elkaar niet verstaat, door elkaar heen praat of elkaar niet begrijpt.

Bijbelse oorsprong

In de Bijbel wordt verhaald van de bouw van de Toren van Babel, in Genesis 11. Deze toen lag in de vlakte van Sinear, op zo’n 17 kilometer afstand van Babylon, de bekende stad uit de Oudheid die zo’n 80 kilometer ten zuiden lag van het huidige Bagdad in Irak. Ook in andere bronnen komt de toren voor. Zo vermeldde de Griekse historicus Abydenus in de derde eeuw voor Christus de toren al, terwijl ook de joods-hellenistische historicus Eupolemus in de tweede eeuw voor Christus melding maakte van wat hij ‘de bekende toren’ noemde.

Volgens de Bijbel strafte God na de torenbouw de aarde met een grote spraakverwarring, zodat men elkaar niet meer begreep. Dit vanwege de hoogmoed van de mensheid, die via de toren net als God de hemel wilde bereiken.

De stadsnaam Babylon, die volgens de Bijbel gebouwd zou zijn door Nimrod, betekent in het Hebreeuws ook ‘verwarring’. Door deze stad stroomde de rivier de Eufraat, die de plaats in tweeën verdeelde. In de Statenverlating, Genesis 11:7-9, staat over de Babylonische spraakverwarring het volgende vermeld:

“Laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore. Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel.”

‘De Toren van Babel bouwen’

In de zeventiende was, zo meldt taalkundige F.A. Stoett, in de Nederlandse taal het spreekwoord ‘de Toren van Babel bouwen’ gangbaar. Dit betekende zoveel als ruzie maken over iets.

Boekenrubriek: Taalgeschiedenis

Bronnen

Internet
-https://nl.wikipedia.org/wiki/Toren_van_Babel#Babylonische_spraakverwarring
-https://www.nemokennislink.nl/publicaties/op-zoek-naar-de-toren-van-babel/
-https://weet-magazine.nl/bewijs-voor-toren-van-babel/
-https://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0136.php
-https://www.dbnl.org/tekst/goos020vana01_01/goos020vana01_01_0007.php
-https://www.dbnl.org/tekst/_vad003184201_01/_vad003184201_01_0127.php
-http://www.christipedia.nl/Artikelen/B/Babylon

×