Dark
Light

Berlagetuin Jachthuis Sint Hubertus opgeknapt

Auteur:
1 minuut leestijd

Jachthuis Sint Hubertus
De omgeving van Jachthuis Sint Hubertus in Park de Hoge Veluwe wordt momenteel onder handen genomen. Het is de bedoeling dat de tuin en directe parkomgeving van het jachthuis zoveel mogelijk worden teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp van Berlage.

De beroemde Nederlandse architect Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) ontwierp Jachthuis Sint Hubertus in opdracht van het echtpaar Kröller-Müller. Hij ontwierp niet alleen het jachthuis zelf maar ook het omliggende park en de oudeFoto: De Hoge Veluwe

toegangswegen rondom. Dit is bijzonder omdat van Berlage verder geen ontwerpen van landhuis inclusief tuin- en parkaanleg bekend zijn.

Jachthuis Sint Hubertus heeft van bovenaf bezien de vorm van een gewei. Dit is gebaseerd op de legende van Sint Hubertus, beschermheilige van de jacht.

De hele winter wordt er gewerkt aan de herinrichting van de tuin en directe parkomgeving van Jachthuis Sint Hubertus. Het plan voor de herinrichting is opgesteld door H+N+S landschapsarchitecten in samenwerking met Michael van Gessel. Volgens hen is een opknapbeurt hard nodig:

De ruimtelijke structuur van een park vervaagt in de loop der tijd. Na ongeveer een eeuw moet er altijd weer fors ingegrepen worden om de oorspronkelijke lijnen uit het ontwerp weer meer naar voren te halen en aan te scherpen. Dat is precies wat we nu bij het Jachthuis doen.

De oorspronkelijke lay-out van de vijverpartijen bij Jachthuis Sint Hubertus wordt hersteld. Zo zullen de rietoevers worden weggehaald en wordt het wandelpad langs de oeverlijn van de vijver hersteld. Dit alles gebeurt volgens het oorspronkelijke plan van Berlage. Ook de in een latere periode toegevoegde houten brug wordt weggehaald. Daarnaast wordt een deel van de rhododendrons en de meidoornhaag verwijderd. Tevens zal de vaste plantenborder verdwijnen in de huidige vorm. Daarvoor in de plaats komt beplanting van heesters en coniferen.

×