Week van de koloniale geschiedenis

Beschermde status voor ‘Apotheek Tuypens’

Foto: Bibliotheca Wasiana
De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, heeft deze week de voorlopige bescherming van de voormalige ‘Apotheek Tuypens’ in Sint-Niklaas ondertekend. Het is de bedoeling dat het pand binnen een jaar de status van definitieve bescherming krijgt.

De voormalige apotheek bevindt zich op de hoek van de Houtbriel en de Sacramentstraat in Sint-Niklaas. Het gebouw werd in 1929 gebouwd en is ontworpen door Marc Neerman. Minister Bourgeois naar aanleiding van de verleende beschermde status:

De artistieke en de architectuurhistorische waarde van het winkelpand ligt in de architectuur van ontwerper Marc Neerman. Het ontwerp getuigt van een art-decostijl, die aansluit bij de expressionistische baksteenarchitectuur van de Amsterdamse School. Door de geometrische opbouw vormt de voormalige apotheek eenopvallend en beeldbepalend hoekpand.

Het voormalige apotheekgebouw is typisch een gebouw dat na de Eerste Wereldoorlog werd gebouwd. In deze periode wenste de gegoede burgerij van handelaars en industriëlen haar status en welvaart te tonen door het bouwen van kwaliteitsvolle, individuele woonsten met moderne imponerende gevels. Gedurende het interbellum werd het merendeel van de huizen in de art-decostijl. Dit soort gebouwen bepalen voor een groot deel het stadsbeeld van Sint-Niklaas.

- advertentie -

Momenteel bevindt zich in het voormalige apotheekgebouw een frituur.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: