Dark
Light

Robert “Ritter” von Greim (1892-1945) – Duitse Vlieger-veldmaarschalk

De laatste opperbevelhebber van de Luftwaffe
Auteur:
3 minuten leestijd
Robbert Ritter von Greim, 1939
Robbert Ritter von Greim, 1939 (CC BY-SA 3.0 - Bundesarchiv / Tzo15)

Robert “Ritter” von Greim ontpopte zich tijdens de Eerste Wereldoorlog als één der meest succesvolle Duitse gevechtspiloten die het later onder het naziregime tot veldmaarschalk schopte en in de laatste dagen van het Derde Rijk Hermann Göring opvolgde als opperbevelhebber van de Luftwaffe. Het verhaal:

Greims jonge jaren en begin militaire carrière

De jonge Greim werd op 22 juni 1892 geboren als zoon van een politiefunctionaris in Bayreuth, een stadje dat toentertijd deel uitmaakte van het Koninkrijk Beieren. Greims militaire carrière begon reeds op prille leeftijd toen hij in 1906 als veertienjarige werd toegelaten aan de cadettenschool te München. In juli 1911 werd hij aspirant officier en na een verdere opleiding aan de militaire academie als luitenant ingedeeld bij het 8ste regiment veldartillerie te Neurenberg.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog nam Greim in Frankrijk als batterijcommandant met zijn regiment deel aan de gevechten rond Nancy en Epinal. In de zomer van 1915 werd hij op zijn verzoek overgeplaatst als artilleriewaarnemer bij het luchtwapen. Nauwelijks enkele weken later wist hij als waarnemer met de boordmitrailleur van de tweedekker zijn eerste geallieerd toestel neer te schieten. Gebeten door de vliegmicrobe besloot hij om zelf piloot te worden en in februari 1917 behaalde Greim zijn vliegbrevet. Kort daarna werd hij afgedeeld bij het “Jagdstaffel 34”, een jachtescadrille gestationeerd nabij Mars-la-Tour, een dorpje in het noordoosten van Frankrijk.

Restanten van het eerste door Robert von Greim neergeschoten vliegtuig, 1915
Restanten van het eerste door Robert von Greim neergeschoten vliegtuig, 1915 (CC-BY-SA 3.0)

Al snel bleek Greim een te duchten piloot die de ene overwinning na de andere aaneenreeg. Tegen het einde van de oorlog had Greim in totaal achtentwintig overwinningen op zijn conto staan, hetgeen hem in oktober 1918 samen met de militaire onderscheiding “Pour le Mérite” de “Max Joseph orde” opleverde, de hoogst mogelijke onderscheiding in het Koninkrijk Beieren. Aan het ereteken was de adellijke titel van “Ritter” verbonden waardoor hij zich voortaan Robert “Ritter” von Greim mocht noemen.

De interbellumjaren

Na de oorlog verliet von Greim met de rang van kapitein het leger om aan de universiteit van München rechten te gaan studeren. In 1922 behaalde hij cum laude zijn diploma en ging als juridisch medewerker aan de slag bij een bank. Het vliegen liet von Greim echter niet los en toen in 1924 de Chinese regering van Chang Kai-shek hem het aanbod deed mee te helpen bij de oprichting van een Chinese luchtmacht aarzelde hij niet om het voorstel aan te nemen. Hij zou uiteindelijk drie jaar in China blijven.

Bij zijn terugkeer in Duitsland leidde von Greim in Würzburg enige tijd een vliegschool, maar het burgerleven beviel hem niet echt en eind 1933 nam hij weer dienst in het leger. Het jaar daarop werd hij door Hermann Göring benaderd om mee te werken aan de wederopbouw van een Duitse luchtmacht. Volgens de bepalingen van het Verdrag van Versailles was het Duitsland echter verboden een luchtmacht te hebben.

Onder de Weimarrepubliek werden echter al geruime tijd in het grootste geheim Duitse piloten getraind in luchtgevechten. Von Greim had dan ook niet veel gewetensbezwaren om het Verdrag van Versailles verder te omzeilen en tekende de plannen uit voor een Duitse luchtmacht. Enkele maanden later, in februari 1935, kondigden Hitler en Göring met veel tromgeroffel officieel het bestaan aan van de Luftwaffe. Von Greim zelf werd niet vergeten en bevorderd tot luitenant-kolonel. Toen Hitler in september 1939 Polen binnenviel en daarmee het begin van de Tweede Wereldoorlog inluidde, was von Greim al opgeklommen tot de rang van generaal.

De Tweede Wereldoorlog

Na de Poolse campagne kreeg von Greim het commando over het “5de Fliegerkorps” dat onder andere werd ingezet tijdens de invasie van Frankrijk en de strijd om Engeland. Later voerde hij aan het oostfront het bevel over “Luftflottekommando Ost” waar naarmate de oorlog vorderde zijn jachteskaders zware verliezen leden en hij het luchtoverwicht aan de Sovjets moest overlaten.

Ingekleurde foto van Robert Ritter von Greim
Ingekleurde foto van Robert Ritter von Greim (CC BY-SA 3.0 – Bundesarchiv / Tzo15)
Op 23 april 1945, toen het Rode Leger al tot op een tiental kilometer van Berlijn was genaderd, vloog von Greim op bevel van Hitler vanuit Rechinn, een plaats in Mecklenburg-voor-Pommeren naar de Führerbunker in de Berlijnse binnenstad. Daar benoemde Hitler hem tot “Generalfeldmarschall” en opperbevelhebber van de Luftwaffe in plaats van Hermann Göring die eerder wegens hoogverraad uit zijn functie was ontheven.

Greims “götterdämmerung”

De 8ste mei 1945, de dag van nazi-Duitsland’s capitulatie, werd von Greim in Oostenrijk door Amerikaanse troepen gevangen genomen. Aan de verbouwereerde inlichtingenofficier die hem ondervroeg verklaarde hij…

“Ich bin der Chef der deutschen Luftwaffe aber ich habe keine Luftwaffe”.

Nog geen drie weken later pleegde hij op 24 mei in zijn cel te Salzburg met een gifcapsule zelfmoord.

Ook interessant: Capitulaties van Duitse troepen in 1945
…of: Hanna Reitsch (1912-1979) – Testpilote van de nazi’s

×