Bestorming van de Bastille (1789) – Begin van de Franse Revolutie

Frankrijk herdenkt de Bestorming van de Bastille nog ieder jaar. Op 14 juli 1789 werd deze gevangenis in Parijs door de burgerij bestormd. Het kasteel met acht torens stond symbool voor de gevestigde orde. De bestorming van het kasteel luidde het begin van de Franse Revolutie in.

De Bastille in 1789
De Bastille ivn 1789
Er is momenteel niks meer over van het kasteel dat destijds dienst deed als gevangenis. Om aan te geven waar het gestaan heeft, hebben de Fransen de contouren op een naar het kasteel vernoemd plein in een aparte kleur gemarkeerd.

Klassenverschil

Wantrouwen van de ‘gewone bevolking’ ten opzichte van koning en de aristocratie is kort samengevat de hoofdoorzaak van de bestorming van de Bastille. De druppel was vermoedelijk dat de populaire minister Jacques Necker werd ontslagen. De bevolking voelde zich na dat ontslag niet langer vertegenwoordigd en besloot het heft in eigen hand te nemen.

De Bastille werd in deze periode als gevangenis gebruikt en stond voor velen symbool voor de macht van de koning en de aristocratie. Volgens velen was een bestorming van de Bastille daarom een goed middel om te ageren tegen de gevestigde orde. Een wapenarsenaal werd geplunderd en het kasteel werd bestormd.

- advertentie -
Bestorming van de Bastille
Bestorming van de Bastille

Terugkijkend op de periode concluderen historici dat een groot klassenverschil en honger de belangrijkste oorzaken waren voor de Franse Revolutie, die dus met de bestorming van de Bastille een aanvang nam. Hoewel de economie groeide had de gewone man hier geen voordeel van. Ook de boeren waren ontevreden. Zij ageerden onder meer tegen de belastingen die zij moesten betalen en terechtkwamen bij de in hun ogen veel te machtige grootgrondbezitters. Toen in 1787 bleek dat de Staat bankroet was, wekte dit nog grotere ergernis op.

Bestorming van de Bastille en de Revolutie

Napoleon Bonaparte op een paard.
Napoleon Bonaparte op een paard.
Tijdens de bestorming van de Bastille zaten er niet meer dan zeven gevangenen opgesloten in de gevangenis. De gevangenen werden door de bestormers bevrijd en als een soort trofee door de straten gevoerd. Ondanks de schrale ‘buit’ werden de belegeraars van de Bastille in de stad als helden verwelkomd.

Het bericht over de bestorming van de Bastille verspreidde zich snel en al gauw sloeg de revolutie ook toe in de provincies. Veel burgers vielen de aristocratie aan en ontdeden hen van hun bezittingen. Een week na de bestorming werd het stadhuis van Straatsburg geplunderd.

De Franse revolutie zou uiteindelijk tien jaar duren. Napoleon Bonaparte pleegde toen (1799) een staatsgreep en sleepte Frankrijk mee de zogenaamde Napoleonistische tijd in.

Video over de Bestorming van de Bastille

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Helden - Stephen Fry De jodenvervolging in foto's De Bourgondiërs - Bart Van Loo Wij zijn de Bickers - Simone van der Vlugt t Hooge Nest - Roxane van Iperen Vietnam - Max Hastings Boerhaave botanicus - Margreet Wesseling Het gedroomde Noorden - Adwin de Kluyver Vet oud - Gouden Eeuw De zaak Oldenbarnevelt
Gelijk naar geschiedenisboeken over: