Dark
Light

Boerderij uit Bronstijd gevonden in Udenhout

Auteur:
1 minuut leestijd

In Udenhout, een dorp bij Tilburg, hebben archeologen restanten van een boerderij uit de Bronstijd gevonden. Binnenkort begint op het terrein de bouw van een aantal woningen.

Bij het onderzoek voorafgaand aan de bouw zijn verschillende sporen van nederzettingen gevonden, waaronder de paalsporen van een boerderij uit de Midden-Bronstijd (1500-1100 voor Chr.). De boerderij had een lengte van 25 meter bij 7 meter. Boerderijen uit de Bronstijd zijn in Zuid-Nederland vrij zeldzaam. De gemeente Tilburg:

“Opmerkelijk is dan ook dat de laatste paar jaar bij opgravingen in de regio Tilburg al diverse van deze boerderijen zijn gevonden. Het Udenhoutse exemplaar is een belangrijke aanvulling. Hieruit blijkt weer dat de regio een lange bewoningsgeschiedenis kent. De resten daarvan zijn goed bewaard gebleven in de bodem.”

In het gebied zijn ook stukken van aardewerk potten aangetroffen. En in 2011 vonden de onderzoekers veertien weefgewichten uit de Vroege IJzertijd (800-500 voor Chr.). Deze gewichten van gebakken klei werden gebruikt bij het weven van kleding. De weefgetouwen hadden een houten ‘geraamte’, waarin draden door gewichten op hun plaats werden gehouden.

Uit archeologisch onderzoek in 2011 bleek al dat verspreid over het gebied allerlei sporen te verwachten waren uit de IJzertijd en de Romeinse tijd (800–400 na Chr.).

×