Week van de koloniale geschiedenis

Brief van Michiel de Ruyter (1607-1676)

Brief van Michiel de Ruyter , 1661 - Koninklijk Bibliotheek
Brief van Michiel de Ruyter , 1661 – Koninklijk Bibliotheek

Verdieping van Nederland

Brief van Michiel de Ruyter – Koninklijke Bibliotheek
Te zien tot en met oktober 2013

- ad -

Michiel de Ruyter
Michiel de Ruyter
Deze brief van Michiel Adriaensz. de Ruyter dateert uit 1661, een betrekkelijk rustig jaar. Er was vrede met Engeland en ook de Noordse oorlogen waren ten einde. De Republiek speelde daarin een sleutelrol. De Ruyter had door de verovering van het strategisch belangrijke eiland Funen in de Sont een belangrijke rol vervuld in de strijd tussen Zweden en Denemarken.

Die vrede bood de Staten-Generaal de mogelijkheid om De Ruyter uit te zenden voor een expeditie tegen de Algerijnse en Turkse piraten in de Middellandse zee die de handel veel schade berokkenden. Op 26 mei 1661 koos de vice-admiraal met tien schepen zee. De vloot werd gehinderd door een zware mist waardoor men elkaar soms met tromgeroffel, trompetten, kanonschoten en musketvuur voor aanvaringen moest behoeden. In deze brief gelast De Ruyter de kapiteins goed op te letten.

Lees hier meer over (de achtergrond van) deze brief.

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

Vorige topstuk

Volgende topstuk

 

De Verdieping van Nederland is de gezamenlijke expositieruimte van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief te Den Haag. De permanente tentoonstelling laat topstukken zien uit de collecties van beide instellingen. De inhoud verandert een paar keer per jaar. Op Historiek belichten we steeds een ander topstuk. Deze keer: een brief van Michiel de Ruyter. Een overzicht van alle geplaatste topstukken is hier te vinden.

 

- ad -

Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Meer tips ➱