Dark
Light

Bundel: 27 korte geschiedenisverhalen

Auteur:
1 minuut leestijd
Historische Verhalen - verhalenbundel
Historische Verhalen - verhalenbundel

Recent is onder redactie van historicus Rik van der Vlugt de mooie bundel Historische verhalen verschenen. Deze bundel, waarvan inmiddels de tweede druk verschenen is, bestaat uit 27 eerder gepubliceerde en bewerkte geschiedenisverhalen op Van der Vlugts de website www.historischeverhalen.nl.

Historische VerhalenDe fictieve verhalen zijn gebaseerd op historische gebeurtenissen, personen en feiten. Met in totaal 27 korte geschiedenisverhalen die per verhaal ook een historische achtergrond bevatten over de totstandkoming ervan en het gebruikte bronnenmateriaal, bestrijkt de bundel een grote diversiteit aan onderwerpen. Zo treffen we onder meer verhalen aan over de heksenvervolgingen, het Mongoolse Rijk van Dzjengis Khan, de Reformatie, slavernij, Rosa Parks, de Zwarte Dood, concentratiekamp Bergen-Belsen, de Tachtigjarige Oorlog, een verhaal over de Vikingen, vroegmoderne filosofen, et cetera.

De Slag bij Waterloo (1815)

Een kleine passage, ter illustratie van de schrijfstijl, uit een verhaal van Paul Christiaan Smis, ‘Warre, een vreemde raaf bij Waterloo’:

Op een heuveltje was het, rondom Warre, opmerkelijk stil geworden. Het zal zo tegen het middaguur geweest zijn. Zelf de regen leek af te nemen. ‘Halt, wie bent u en wat doet u daar?’ riep een streng klinkende stem in het Engels. De eenzame man, in zijn generaalsuniform, hoorde niets, zag niets en zwaaide onvervaard zijn witte vlag. Paarden liepen om hem heen. Soldaten, het waren huzaren, stegen af en liepen op Warre toe. ‘Sir, wat doet u, waarom roept u “surrender”! Dat is verraad, een Engelse generaal onwaardig sir. Weet Wellington hiervan? Hij zal woedend zijn. We geven ons helemaal niet over!” (212)

Na elk kort geschiedenisverhaal volgt, noodzakelijk om de verhalen goed te kunnen interpreteren, een stukje historische achtergrond waarin de beschreven gebeurtenis of persoon wordt toegelicht en de auteur aangeeft welke bronnen zijn gebruikt en in welke aspecten van het verhaal op feiten gebaseerd zijn.

Al met al is Historische verhalen een mooie, goed verzorgde bundel en ideaal voor personen die van geschiedenisverhalen houden.

Website www.historischeverhalen.nl
Lees ook: Nieuw platform voor historische (kort)verhalen

Enne Koops (1978-2023) was historicus en docent geschiedenis en maatschappijleer aan het Rietschans College in Ermelo. Zijn interesse ging uit naar onderwerpen als religie- en cultuurgeschiedenis, oorlogen, migratie, en de geschiedenis van Noord-Amerika, Nederland en Duitsland. Publiceerde vele artikelen op Historiek. Zie ook: In memoriam

Gerelateerde rubrieken:

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 52.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×