Diocletianus (± 236-316 na Chr.) – Romeinse keizer

Gaius Aurelius Valerius Diocletianus (± 236-316 na Chr.) is van 284 tot 305 na Christus keizer van het Romeinse Rijk. Diocletianus voert een aantal ingrijpende hervormingen door die grote gevolgen zullen hebben voor de ontwikkeling van het Romeinse Rijk.

Julianus Apostata (331-363 na Chr.)

Flavius Claudius Julianus, ook wel Julianus Apostata genoemd (Lat.: de Afvallige) is keizer van het Romeinse Rijk van 360 tot 363 na Chr. Hij is vooral bekend geworden als laatste heidense keizer van Rome en zijn grootschalige onderdrukking van het christendom. Julianus is een neef van de keizer Constantijn de

Gaius Julius Caesar (100-44 v.Chr.)

Julius Caesar of gewoon kortweg Caesar. Veldheer en dictator. Aan zijn naam hebben wij de woorden tsaar en keizer te danken. Maand juli is naar hem vernoemd.