Chaos (Griekse mythologie) – Oerbron van de schepping

Chaos (Grieks: gapende ruimte). Het grote niets. Een onmetelijke zwarte, lege ruimte zonder begin en zonder eind. Voor de Chaos bestond er niets. De Chaos is het begin van alles, het begin van de tijd en het begin van de wereld. Wel bevat de Chaos de vijf oer-elementen waaruit alles later zou ontstaan. De Chaos wordt over het algemeen als onzijdig aangeduid. Ook bekend als de Baaierd.

Er zijn veel verschillende Griekse verhalen over schepping van de kosmos. Het oudste relaas is dat van de Griekse dichter Hesiodus, uit de achtste eeuw voor Christus. Zijn verhalen wijken soms af van die van die van de Griekse dichter en zanger Homerus (ca. 800-750 v.Chr.). In zijn Theogonia probeerde Hesiodus orde te scheppen in de vaak verwarrende godenwereld van Homerus en ontwierp hij een compleet scheppingsverhaal met een volledige genealogie. Er waren meer dichters die scheppingsverhalen schreven, maar alleen die van Hesiodus is compleet overgeleverd.

Oerbron

Volgens deze lezing kwam de wereld voort uit een enorme gapende leegte, die hij Chaos noemde. Hoe die zelf was ontstaan verklaarde de dichter overigens niet. Chaos werd beschouwd als de oerbron van de schepping, maar werd niet beschouwd als een echte oergod met een persoonlijkheid. De oerbron zou (hoe wordt niet beschreven) het leven hebben gegeven aan de vijf oer-elementen: Gaea (de aarde), Tartarus (onderwereld), Erebus (duisternis van Tartarus), Eros (de liefde) en Nacht (de duisternis).

De Nacht, verpersoonlijkt door de godin Nyx (of Nux), schonk als eerste van de kinderen van Chaos het leven aan andere elementen. Met Erebus verwekte ze Hemera (de dag) en Ether (de god van de atmosfeer of de bovenste luchtlaag).

- advertentie -

Bronnen

-Griekse mythen en sagen – Gustav Schwab (p.11)
-Mythologie – Scott Littleton (2003) p.137-138
-https://nl.wikipedia.org/wiki/Hesiodos

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: