Dark
Light

De bakens verzetten – Herkomst en betekenis

Auteur:
1 minuut leestijd
Model van een drijfbaken in de vorm van een klein scheepje
Model van een drijfbaken in de vorm van een klein scheepje (CC0 - Rijksmuseum)

Als je de bakens verzet (bijvoorbeeld vanwege goede voornemens op nieuwjaarsdag), gooi je het in figuurlijke zin over een andere boeg. Je gaat een andere koers varen en hebt besloten de zaken anders te gaan aanpakken of nieuwe mogelijkheden te verkennen. Het kan hierbij zowel gaan om persoonlijke als professionele veranderingen.

De bekende uitdrukking “de bakens verzetten” vindt zijn herkomst in de bakens op zee en bij grote rivieren. Aan de hand van deze referentiepunten kunnen schippers hun koers bepalen. Ook dienen deze vaarwegmarkeringen vaak als waarschuwing om te voorkomen dat schepen stranden.

Ook bekend is de wat langere uitdrukking ‘als het getij verloopt, moet men zijn bakens verzetten’. Hiermee wordt gedoeld op de getijden eb en vloed die van invloed kunnen zijn op de stroming en waterstanden. Hierdoor is vaak ook noodzakelijk om de bakens te verleggen. In figuurlijke zin wordt met deze uitdrukking bedoeld dat men maatregelen moet nemen als de omstandigheden veranderen.

×