Dark
Light

De Bermudadriehoek en de (mysterieuze?) verdwijning van vliegtuigen

9 minuten leestijd
Luchtruim boven de Bermudadriehoek
Luchtruim boven de Bermudadriehoek (CC BY 3.0 - David Broad - wiki)

Mensen zijn altijd gefascineerd geweest door onverklaarbare verschijnselen. De wetenschap heeft de afgelopen eeuwen reeds veel verklaard, maar sommige zaken blijven toch mysterieus. Ook in de luchtvaart.

Soms hebben gebeurtenissen iets gemeenschappelijk: kompassen, hoogtemeters en andere navigatiemiddelen raken in de war en draaien waanzinnig rond. Vliegers die per radio melden niet meer te weten waar ze zijn en om hulp vragen. Bij de luchtverkeersleiding verdwijnen de toestellen ineens van het scherm en reddingswerkers vinden nooit meer een spoor. Alsof het vliegtuig met bemanning en passagiers nooit heeft bestaan.

Het spoorloos verdwenen Maleisische toestel MH370
Het spoorloos verdwenen Maleisische toestel MH370 (CC BY-SA 2.0 – Laurent Errera – wiki)
Het meest in het oog springende mysterie in de luchtvaart van de laatste jaren is ongetwijfeld de verdwijning van het Maleisische toestel MH370. Op 8 maart 2014 verdween dit toestel met 239 mensen aan boord, kort na het opstijgen in Kuala Lumpur met bestemming Beijing (China). Het wrak werd tot nu toe niet teruggevonden.

In de geschiedenis van de luchtvaart hebben tal van onopgeloste of ten dele opgeloste ongevallen plaats gevonden. Berucht om haar mysteries is de ‘Bermudadriehoek’ in het Caribisch gebied. Voor sommige verdwijningen van schepen en vliegtuigen in dat gebied was gewoonweg geen verklaring te vinden. In dit artikel een nadere blik op dit fenomeen, vooral vanuit het oogpunt van de luchtvaart.

De Bermuda-driehoek

Een van de bekendste hotspots in de scheep- en luchtvaart is de Bermudadriehoek in het Caribisch gebied tussen Miami, Puerto Rico en Bermuda. Over het aantal verdwijningen lopen de getallen uiteen. The New York Times meldde in een artikel dat in de afgelopen 500 jaar minstens 50 schepen en 20 vliegtuigen verdwenen, de meeste spoorloos – geen wrakstukken, geen lichamen, niets. Verdwenen zonder een noodsignaal te hebben verzonden. De vroege oorsprong van de Driehoeksmythe gaat volgens de krant terug tot Columbus, die in zijn logboek een warrig kompas, vreemde lichten en een uitbarsting van vlammen opmerkte die in zee vielen.1

In haar boek The Bermuda Triangle heeft auteur Gail B. Stewart het over forsere aantallen. Volgens haar verdwenen er alleen al in de periode 1945-1975 meer dan 67 schepen en 192 vliegtuigen van alle types, met in totaal 1700 slachtoffers. Sinds 1975 verdwijnen er volgens de auteur jaarlijks gemiddeld twintig schepen en vier vliegtuigen.2

Een kort overzicht van een negental mysterieuze crashes na 1945

 • Flight 19 – vijf torpedobommenwerpers die op 5 december 1945 boven de Bermudadriehoek verdwenen, nadat ze het contact hadden verloren tijdens een trainingsvlucht. Alle veertien marinevliegers overleefden het niet, evenals alle dertien bemanningsleden van een vliegboot die ging zoeken. Van vliegtuigen en bemanning is nooit meer iets teruggevonden.3
 • Een C-54 Skymaster stortte op 3 juli 1947 voor de kust van Florida in de Atlantische Oceaan. Alle zes inzittenden aan boord kwamen om. Waarschijnlijke oorzaak was dat het vliegtuig in een gebied met zwaar weer terecht kwam. De piloot zou in hevige turbulentie controle over het vliegtuig zijn verloren.4
 • Een Avro Tudor “Star Tiger” vertrok op 27 januari 1948 uit Londen naar Bermuda. Na tussenlandingen en radiocontact op 30 januari werd niets meer van het toestel vernomen. Oorzaak onbekend. Het lot van de “Star Tiger” en de eenendertig inzittenden blijft voor altijd een mysterie.5
 • De Bermudadriehoek op de kaart
  De Bermudadriehoek op de kaart
  Op 28 december 1948 verdween plotseling een Douglas DST-144 (DC-3) op weg van San Juan naar Miami met tweeëndertig inzittenden aan boord. Twee lichamen werden gevonden. Krantenberichten suggereerden destijds dat dit mogelijk passagiers waren van de vermiste DC-3. Dit werd echter niet bevestigd. De Onderzoeksraad beschikte over onvoldoende informatie om de oorzaak vast te stellen.
 • Op 5 juni 1965 vertrok een Fairchild C-119 Flying Boxcar van Florida naar Grand Turk. Het vliegtuig is nooit op de bestemming aangekomen. De kustwacht voerde tevergeefs een uitgebreide zoektocht uit. Op 18 juli 1965 werden delen van het vermiste vliegtuig gevonden.7
 • Een van de merkwaardigste verdwijningen in de Bermudadriehoek vond plaats in 1991. Een vlieger in een Grumman Cougar-jet, meldde de verkeersleiding dat hij naar 29.000 ft zou stijgen. Direct daarna was het toestel verdwenen. Er werd nooit een wrak of delen daarvan gevonden. Het vliegtuig verdween in een oogwenk.
 • Een Piper PA-23-vliegtuig met drie inzittenden verdween op 20 juni 2005. De verkeersleiding kon geen contact krijgen met het toestel. Aangenomen werd dat het toestel in een zware onweersbui terecht kwam, de vlieger de controle over het vliegtuig verloor en in de oceaan verdween.9
 • Een Britten-Norman BN 2A Trislander met elf passagiers vertrok op 15 december 2008 van de Dominicaanse Republiek naar de Bahama’s. Een uur na vertrek meldde de vlieger aan de verkeersleiding dat er een noodgeval was en direct daarna was het van de radar verdwenen. De zoektocht naar het vliegtuig werd gestaakt. Bekend werd dat de licentie van de vlieger in oktober 2006 was ingetrokken.10
 • Een Mitsubishi MU-2B-40 met een moeder, haar 3- en 4-jarige zoons en haar vriend/piloot verdwenen in mei 2017. Het vliegtuig verdween van de radar. De Amerikaanse kustwacht ontdekte wel wrakstukken, maar niemand werd ooit gevonden. Er werd geen definitieve oorzaak vastgesteld, maar het toestel verkeerde in een gebied met bekende ijsvorming en zware onweersbuien.11

Ondergangstheorieën

De Bermudadriehoek staat synoniem voor mysterieuze verdwijningen en tragedies. Na de verschillende ongelukken deden er wilde geruchten de ronde dat er mysterieuze krachten in het gebied aanwezig waren die verdwijningen veroorzaakten. De verdwijningen zijn in de loop der tijd toegeschreven aan de machinaties van enorme zeemonsters, reuzeninktvissen, buitenaardse wezens, het bestaan van een mysterieuze derde dimensie gecreëerd door onbekende wezens en bewegingen in de oceaan waarbij plotseling grote hoeveelheden methaan worden uitgespuwd. Er zijn ook verschillende complottheorieën over de Bermudadriehoek beschreven, waarvan de volgende zeven de meest bekende zijn.12, 13, 14, 15, 16

Atlantis
De vermeende verloren stad Atlantis zou op de een of andere manier verantwoordelijk zijn voor de scheepswrakken en vliegtuigongelukken in de Bermudadriehoek. De door haar bewoners ontwikkelde technologie zou nog steeds actief zijn op de zeebodem. Dit zou mechanische storingen veroorzaken in schepen en vliegtuigen.

Storm op zee
Storm op zee (CC0 – Pixabay – ELG21)

Monstergolven
Wetenschappers van de Universiteit van Southampton in Engeland beweerden dat de oceaan in de Bermudadriehoek vol was van monstergolven als gevolg van stormen uit alle windrichtingen. Sommige golven konden een hoogte van dertig meter bereiken. Hoewel het werk van de wetenschappers veel aandacht trok, kon het niet verklaren waardoor een vliegtuig in de Bermudadriehoek zou neerstorten.

Magnetische krachten
De Bermudadriehoek is een plek waar een kompas naar het ware noorden wijst in plaats van naar het magnetische noorden. Het verschil tussen die twee wordt “declinatie” genoemd en zou navigatiefouten opleveren. Ervaren vliegers houden daar echter rekening mee bij het uitstippelen van hun koers. Mocht dit een oorzaak zijn, dan kan het de vele vliegtuigen die zonder incidenten door het gebied vliegen, niet verklaren.

Buitenaardse wezens
Volgens deze theorie zouden buitenaardse wezens de Bermudadriehoek gebruiken als poort naar onze planeet. Daar verzamelen ze de mensen en technologie die ze nodig hebben om hun onderzoek naar de menselijke soort uit te voeren. Deze theorie zou verklaren waarom veel van de schepen en vliegtuigen die verdwenen, nooit werden gevonden.

Methaanbellen
In 2016 maakte een groep Noorse onderzoekers bekend dat ze enorme kraters hadden ontdekt op de bodem van de Barentszzee. De kraters zouden worden veroorzaakt door plotselinge explosies van methaan. Velen achtten het fenomeen verantwoordelijk voor de ongevallen in de Bermudadriehoek. De onderzoekers namen afstand van dit idee, er was geen enkel verband met de Bermudadriehoek, verklaarden ze. Toch suggereerde The New York Times in een artikel dat de grillige verdwijning van schepen en vliegtuigen het gevolg zou kunnen zijn van grote afzettingen van methaangas dat uit de oceaanbodem omhoog spuit. Enorme uitbarstingen van methaanbellen kunnen water van een schip wegduwen, waardoor het zinkt. Als het licht ontvlambare methaan vervolgens in de lucht terechtkomt, kan het in de motor van een vliegtuig ontbranden, waardoor het explodeert en verdwijnt, aldus deze theorie.17

Zwarte gaten

Het boek van Bruce Gernon
Het boek van Bruce Gernon
Volgens een andere theorie zou de Bermudadriehoek een portaal zijn naar een andere ruimte en tijd. Een vlieger, Bruce Gernon, verklaarde ooit niet in tijdreizen of teleportatie te geloven totdat het hem overkwam. Gernon beweerde echter wel dat mist zijn toestel ooit omringde en dat hij 160 kilometer vooruit sprong. Hij publiceerde in 2017 een boek over zijn ervaringen.18

Waterhozen
Volgens NASA draaien waterhozen kolommen vochtige lucht rond die zich boven warm water vormen. Net als een tornado in de oceaan kunnen dergelijke waterhozen windsnelheden tot wel 200 kilometer per uur halen. Omdat de Atlantische Oceaan voor de kust van Florida een van de meest actieve gebieden ter wereld is voor dit fenomeen, menen sommigen dat waterhozen verantwoordelijk kunnen zijn voor de rampen in de Bermudadriehoek.

Rationele verklaringen

Wetenschappers beweren dat de verraderlijke natuur, menselijke fouten, onervarenheid, instrumentenstoringen of gewoonweg pech, de vele verdwijningen kunnen verklaren.

De Amerikaanse Kustwacht heeft volgens The Jerusalem Post een document opgesteld met mogelijke rationele verklaringen voor de verdwijning van schepen en vliegtuigen in het gebied.19 Volgens de Kustwacht kunnen de meeste verdwijningen worden toegeschreven aan de unieke omgevingskenmerken van het gebied. Ten eerste is de Bermudadriehoek een van de twee plaatsen op aarde waar een magnetisch kompas in de richting van het geografische ware noorden wijst, terwijl het gewoonlijk in de richting van het magnetische noorden wijst.20 Het verschil daartussen varieert tot 20 graden. Als de afwijking niet wordt berekend en gecompenseerd, kan een navigator zich ver van de oorspronkelijk geplande koers bevinden en in ernstige problemen komen, zo citeert de krant uit het onderzoek.

De Golfstroom
De Golfstroom (CC BY-SA 3.0 – wiki)

Een andere omgevingsfactor is de aard van de Golfstroom. Die is extreem snel en wild en kan elk bewijs van een ramp snel uitwissen. Het verlies van een schip kan snel veranderen in een mysterie dat misschien wel nooit zal worden opgelost. Onvoorspelbaar Caribisch-Atlantisch weer speelt ook een rol. Plotselinge lokale onweersbuien en onstuimig water worden vaak een bron van rampen voor vliegers en zeelieden, aldus de Amerikaanse Kustwacht. Uit het onderzoek bleek echter dat er statistisch gezien niet meer ongelukken plaatsvonden in de Bermudadriehoek dan in andere oceanen en zeeën. De Bermudadriehoek stond volgens de Kustwacht zelfs niet in de top 10.21

Het Amerikaanse ministerie van Defensie ontkende officieel dat er niets bovennatuurlijks of anderszins vreemds is gebeurd. Defensie weet de voorvallen aan mechanische storingen van vliegtuigen of schepen. De incidenten waren tragisch, maar behoorden bij het leven. Buiten de officiële kanalen is niet iedereen daarvan overtuigd. Zo haalt Gail Stewart in haar boek bijvoorbeeld een marine-officier aan:

Niemand bij de marine lacht om dit soort dingen. We hebben altijd geweten dat er iets vreemds aan de hand was in de Bermuda-driehoek.22

The Jerusalem Post haalde ook een Britse Channel 4-documentaire aan, waarin incidenten rond de Bermudadriehoek werden onderzocht. Het bleek dat “een groot aantal schepen waarvan werd beweerd dat ze in het gebied waren gezonken, daar helemaal niet zijn gezonken”. Iets wat door de Amerikaanse Kustwacht zou zijn beaamd. De dienst beschouwt de Bermudadriehoek niet als een gevaarlijk geografisch gebied voor schepen of vliegtuigen. Het gebied is een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld en het relatieve verlies daar is niet groter dan op andere locaties.

Volgens de Channel 4-documentaire: doet een “mysterie” het echter altijd goed in de media en bij het gulzige publiek. Het aantal verdwijningen zou een vertekend beeld geven als gevolg van onzorgvuldig onderzoekswerk. Bijvoorbeeld in gevallen waarin de verdwijning van een schip in de pers werd gemeld, maar de terugkeer naar de haven niet werd gerapporteerd. Volgens de documentaire weet het grootste deel van het publiek al dat het “Bermuda Mysterie” niet echt bestaat en dat het aantal scheeps- en vliegongevallen in de Bermudadriehoek hetzelfde is dan waar ook ter wereld.23

Bronnen

1 – Kim Dismont Robinson. Bermuda Triangle Demystified? In: The New York Times, 2006.
2 – Stewart, G.B. “The Bermuda Triangle”, ReferencePoint Press, 2009.
3 – The Loss Of Flight 19. In: DEPARTMENT OF THE NAVY — NAVAL HISTORICAL CENTER
4 – The crash of Douglas C-45G-1-DO SkymasterI n: Aviation Safety Network (aviation-safety.net)
5 – The crash of Avro 688 Tudor 1 G-AHNP. In: Aviation Safety Network (aviation-safety.net)
6 – The crash of the Douglas DST-144 (DC-3), 28 December 1948. In: Aviation Safety Network.
7 – The crash of Fairchild C-119 Flying Boxcar 51-2680, 5 June 1965. In: Aviation Safety Network.
8 – Painter, S. List of Bermuda Triangle Disappearances (Notorious & Recent). In: lovetoknow.com, 25 augustus 2021
9 – Painter, S. List of Bermuda Triangle Disappearances (Notorious & Recent). In: lovetoknow.com, 25 augustus 2021
10 – Painter, S. List of Bermuda Triangle Disappearances (Notorious & Recent). In: lovetoknow.com, 25 augustus 2021
11 – Painter, S. List of Bermuda Triangle Disappearances (Notorious & Recent). In: lovetoknow.com, 25 augustus 2021
12 – Stimpson, A. 7 Chilling Conspiracy Theories About the Bermuda Triangle. In: Popular Mechanics (popularmechanics.com, 18 april 2022.
13 – Kalkomey. Prevailing Theories on the Bermuda Triangle. In: boater exam.com, 17 april 2011.
14 – The Bermuda Triangle Conspiracy or Coincidence. In Energy5 (energy5.com), 17 februari 2024
15 – Serpette, S. Top 7 Theories Behind the Mysterious Bermuda Triangle. In: 30a.com
16 – Bermuda Triangle. In: history.com Editors (history.com)
17 – Kim Dismont Robinson. Bermuda Triangle Demystified? In: The New York Times, 2006
18 – Gernon, B. Beyond the Bermuda Triangle. True Encounters with Electronic Fog, Missing Aircraft, and Time Warps. Uitgever: Red Wheel/Weiser, Newburyport, Massachusetts. 2017
19 – What happened to the Bermuda Triangle ‘mystery? In: The Jerusalem Post, 11 juni 2023
20 – De andere plek ligt ten oosten van Japan
21 – What happened to the Bermuda Triangle ‘mystery? In: The Jerusalem Post, 11 juni 2023
22 – Stewart, G.B. “The Bermuda Triangle”
23 – What happened to the Bermuda Triangle ‘mystery? In: The Jerusalem Post, 11 juni 2023

Albert J. Vinke is luitenant-kolonel b.d. van de Koninklijke Luchtmacht. Hij heeft meerde functies in binnen- en buitenland bekleed, onder andere als militair waarnemer van de UNO in Libanon, Syrië en Israël en op de USAF Airbase Ramstein. Hij studeerde geschiedenis aan de Noordelijke Leergangen en aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 52.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×