Dark
Light

De Leeuwenpoort van Mycene

Auteur:
2 minuten leestijd
Zicht op de Leeuwenpoort van Mycene
Zicht op de Leeuwenpoort van Mycene (CC BY-SA 4.0 - Joyofmuseums - wiki)

De Leeuwenpoort van Mycene (of Mykene) is een van de bekendste en meest opvallende overblijfselen van de Myceense beschaving (ca. 1600 tot 1150 v.Chr.). De uit de dertiende eeuw voor Christus daterende poort herinnert aan een tijd waarin Mycene door een koningshuis van absolute monarchen geregeerd werd en tot grote bloei kwam.

De Leeuwenpoort vormde de toegang tot een grote burchtheuvel of Akropolis en ontleent zijn naam aan een groot kalksteenreliëf boven de poort, waarop twee leeuwen zijn afgebeeld. Deze symboliseerden de dapperheid en macht van het centrale gezag. De koppen van de dieren ontbreken. Vermoed wordt dat deze van brons waren en ooit naar buiten staken, in de richting van de bezoekers van de citadel. Tussen de twee beelden is een Minoïsche zuil te vinden. De poten van de twee leeuwen rusten op een soort altaarplatform onder deze zuil.

Volgens een legende werd de poort gebouwd door cyclopen.

Myceense beschaving

Leeuwenpoort op een postzegel met een portret van Heinrich Schliemann
Leeuwenpoort op een postzegel met een portret van Heinrich Schliemann
Mycene is een prehistorische Griekse stad in het noorden van de Peloponnesos. Volgens een oude legende was Mycene de hoofdstad van Agamemnon, de Achaeïsche koning die de stad Troje plunderde. De stad bevond zich ongeveer vijfentwintig kilometer ten zuiden van Korinthe en beleefde haar grootste bloei tussen 1600 en 1150 v.Chr. In die periode heersten de Myceners over een groot deel van de Middellandse Zee. Na een reeks Dorische invallen verloor de stad sterk aan belang.

Mycene is de belangrijkste site van de zogeheten Myceense beschaving (ook wel Laat-Helladische tijd), die de afsluiting vormde van de Griekse bronstijd. De beschaving werd vooral bekend na opgravingen van de Duitser Heinrich Schliemann in 1876. Deze archeoloog probeerde te achterhalen in hoeverre beschrijvingen van de stad door de bekende dichter Homerus op waarheid berustten.

De Leeuwenpoort van Mycene
De Leeuwenpoort van Mycene (CC BY-SA 3.0Napoleon Vier – wiki)

Lord Elgin

De Britse Lord Elgin (1766-1841) die vooral bekend is omdat hij begin negentiende eeuw een serie beroemde marmeren sculpturen (Elgin marbles) van het Parthenon van de Atheense Akropolis liet verwijderen om ze naar Londen over te brengen, bezocht tijdens een van zijn excursies ook de Leeuwenpoort.

Aanvankelijk wilde Elgin de Myceense poort, die bestaat uit een driehoekige megaliet van ongeveer dertig ton, eveneens laten overbrengen naar zijn geboorteland. In de omgeving van de ruïnes van de stad probeerde hij werklieden te vinden die deze grote operatie konden uitvoeren. Dat dit uiteindelijk niet lukte is vooral te danken aan het enorme gewicht van de poort.

Plattegrond van Mycene met in het noordwesten de Leeuwenpoort. Gemaakt in 1898.
Plattegrond van Mycene met in het noordwesten de Leeuwenpoort. Gemaakt in 1898.

Boek: Mycenae. From Myth to History

Bronnen

-Hoe de hele Griekse oudheid in een lift past – Ted Papakostas (Brandt, 2022) p.99
-https://www.britannica.com/place/Mycenae
-De klassieke oudheid – M. Huig red. (Aula, 1994)p.24-25
-https://historiek.net/drie-soorten-cyclopen/145661/
×