Dark
Light

De parvenu en de nouveau riche

Auteur:
1 minuut leestijd
De parvenu laat zich vaak voorstaan op zijn recent verworven rijkdom
De parvenu laat zich vaak voorstaan op zijn recent verworven rijkdom (CC0 - Pixabay - stevepb)

In oude teksten komt het woord ‘parvenu’ nog geregeld voorbij. Maar wat is een parvenu eigenlijk?

Een parvenu is een benaming voor een persoon die zich financieel heeft opgewerkt, waardoor hij tot een ander sociale kaste is gaan behoren. Vaak wordt het woord beschimpend gebruikt. De parvenu heeft zich financieel dan wel opgewerkt en laat zich trots voorstaan op zijn nieuwe status: zijn beschavingsniveau is nog altijd laag. Eigenlijk weet hij nog helemaal niet hoe hij zich correct dient te gedragen, zoals het heurt…

In Nederland wordt dit woord al zeker sinds begin negentiende eeuw gebruikt. Zo wijst het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands bijvoorbeeld op een tekst uit circa 1844 waarin de volgende zin is terug te vinden:

Zooals alle parvenus, is hij intriguant en ijdel

Het woord parvenu is afgeleid van het Frans werkwoord parvenir, wat iets betekent als: slagen, bereiken of verwezenlijken.

Nouveau riche

De parvenu wordt ook nouveau riche (nieuwe rijke) genoemd, een Franse benaming voor mensen die recentelijk rijkdom verwierven, meestal binnen één generatie, en die nieuw verworven rijkdom opzichtig tentoonspreiden.

Bronnen

-https://etymologiebank.nl/trefwoord/parvenu
-https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/parvenu
-https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/parvenu.html
×