Dark
Light

Deel kanaal van Corbulo gevonden in Voorschoten

Auteur:
1 minuut leestijd
Reconstructie van het Kanaal van Corbulo in de wijk de Rietvink in Leidschendam - cc
Reconstructie van het Kanaal van Corbulo in de wijk de Rietvink in Leidschendam - cc

Archeologen hebben in Voorschoten een deel van het Kanaal van Corbulo gevonden. Dit kanaal, dat rond 50 na Christus in opdracht van de Romeinse veldheer Corbulo werd aangelegd, vormde een gegraven verbinding tussen de Maas en de Rijn.

Afb: Gemeente Voorschoten
Afb: Gemeente Voorschoten
In de Statenburgerpolder hebben archeologen houten beschoeiing van het kanaal blootgelegd. Daarnaast zijn er houten palen ontdekt die een onderdeel vormen van de houten beschoeiing. Dat meldt de gemeente Voorschoten.

Hoogheemraadschap Rijnland is in de Statenburgerpolder bezig om het bestaande watersysteem op te knappen. Op aanwijzing van de gemeentelijke archeoloog werd voorafgaand aan de werkzaamheden archeologisch onderzoek verricht, op een plek waar op oude luchtfoto’s en een hoogtekaart een rechte structuur zichtbaar was. Tijdens proefboringen werd vervolgens een kleivulling en een houten paal ontdekt. Die werd gedateerd op circa 50 na Christus.

Ligging

De exacte ligging van het Kanaal van Corbulo was eeuwenlang onzeker en onderwerp van discussie. Pas in de jaren negentig van de vorige eeuw werd het kanaal teruggevonden in Leidschendam. Recent werd daar nog een deel ontdekt, ter hoogte van de Bachlaan.

Gnaius Domitius Corbulo
Gnaius Domitius Corbulo
Lange tijd werd wel vermoed dat het kanaal via Voorschoten naar de Oude Rijn moest lopen, maar het exacte tracé was in Voorschoten nooit eerder aangetoond. Tot de huidige ontdekking in de Starrenburgerpolder.

Op dit moment voert RAAP Archeologisch Adviesbureau een zogenaamd waarderend onderzoek uit. Hier wordt door middel van een proefsleuf de exacte locatie en opbouw van het kanaal onderzocht. Met de resultaten van het onderzoek kan worden bekeken of en hoe het kanaal kan worden beschermd.

De gemeente Voorschoten heeft besloten geld uit te trekken voor de waardering van het kanaal.

“Met de resultaten van het onderzoek naar de daadwerkelijke loop van het kanaal van Corbulo kan mogelijk een bijdrage worden geleverd aan de ‘UNESCO Werelderfgoed nominatie van de Romeinse Limes’.”

×