Fossielen Maasvlakte naar museum Rotterdam

/
1 minuut leestijd

Foto: NHR
Alle botten van mammoeten en andere fossiele zoogdieren die bij de zandwinning voor de Tweede Maasvlakte worden gevonden, gaan naar het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (NHR). Het museum en het Havenbedrijf Rotterdam ondertekenen vandaag een convenant waarin dit wordt afgesproken.

Tijdens de ondertekening van het convenant overhandigt Ronald Paul, directeur projectorganisatie van de Tweede Maasvlakte, een 133 centimeter lang dijbeen van een wolharige mammoet aan Jelle Reumer, directeur van het NHR. Het gaat om het grootste bot van een wolharige mammoet ooit in Nederland gevonden.

Voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte wordt er zand gewonnen op de Noordzee. De bodem van de Noordzee is een belangrijke vindplaats van fossiele zoogdieren uit de prehistorie.

Op de bodem van de Noordzee zijn onder meer al fossielen van de wolharige mammoet, steppenwisent, reuzenhert, wolharige neushoorn, oerrund en het rendier gevonden. Het zuidelijke Noordzeebekken lag tot ongeveer 10.000 jaar geleden droog en was een uitgestrekte koude steppe. De overblijfselen van diersoorten die daar toen voorkwamen, worden nu van de zeebodem opgezogen en opgevist. Noord-zeevissers treffen ook geregeld mammoetbeenderen in hun netten aan.

Het NMR bezit al een grote collectie ijstijdfossielen. Dankzij het convenant met Havenbedrijf Rotterdam kan deze collectie met nieuwe vondsten uitgebreid worden. In het convenant staat verder dat het gevonden materiaal beschikbaar moet zijn voor onderzoek door derden en dat bijzondere fossielen in FutureLand, een informatiecentrum over de Tweede Maasvlakte, tentoongesteld zullen worden.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek en trekt maandelijks honderdduizenden bezoekers. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen toegankelijk maken voor een breed publiek. Meer informatie