De hele santenkraam – Betekenis en herkomst

Het gezegde ‘de hele santenkraam’ betekent: de hele meute, alles, iedereen. Volgens de meest taalkundigen is dit woord ontstaan door kritiek op de Rooms-Katholieke Kerk tijdens en na de Reformatie. Hoe zit dit eigenlijk?

Betekenis van de hele santenkraam

De hele santenkraam betekent: alles en iedereen samen, het hele zooitje, de hele club, de complete rommel, alle koopwaar bij elkaar. Het begrip is in het Nederlands voor voor zover bekend het eerst schriftelijk gebruikt in 1697. Maar vermoedelijk bestond de term al in het zestiende-eeuwse Nederlandse spraakgebruik. Santenkraam is een pejoratief, geringschattend geladen woord, waarin afgunst en haat doorsijpelen. In het werk Seven Engelen der Dienst-maagden (1697), staat te lezen…

“Want soo als hy sijn arm op wou lichten om de schotel op de Tafel te setten, bruid het stuk vlees met ‘t vet, en de boodem van de schotel, en al den sante kraam vlak voor de knecht sijn voeten neer.”

Als synoniemen voor ‘de hele santenkraam’ kunnen ook de hele reutemeut en hottentottententententoonstelling gebruikt worden, die beide feitelijk hetzelfde betekenen. Ook worden als varianten wel santepetiek, santenboetiek, santenpetiekraam, de hele mikmak en de hele reut gebruikt.

Herkomst van het begrip

In de term santenkraam komt ‘sant’ afgeleid van het Latijnse woord sanctus, wat heilig betekent. Kraam sloeg op een plek in de kerk of een winkeltje. Santenkraam was dan ook een spotnaam voor plekken waar rooms-katholieke heiligenbeelden verzameld werden, bijvoorbeeld in een beeldenwinkel of in een kerk. Tijdens en na de Reformatie, die op gang kwam na de openbaarmaking van de 95 stellingen van Maarten Luther in 1517, hadden protestanten het niet op de beelden in de Rooms-Katholieke Kerk. In heel Europa deden zich beeldenstormen voor – in de Nederlanden in 1566 – waarbij de katholieke beelden van Maria en andere heiligen gesloopt werden.

- advertentie -

In 1698 pende de satirische schrijver Hendrik Doedyns in diens humoristische tijdschrift Haagsche Mercurius het volgende neer…

“In zeeker Dorp […] hebben de Luthersche Inwoonders den daer aangestelden Catholyken Pastoor al desselfs kerksieraden met de geheele Sante kraam voor zyn huis gebragt, en aangezegt te verhuizen.”

Sante kraam werd toen nog los gespeld, maar is tegenwoordig één woord met een tussen-n.

~ Enne Koops

Lees ook: Waar komt het woord ‘hocus pocus pilatus pas’ vandaan?
…of: Korte metten met iets maken
Lijst met historische uitdrukkingen en spreekwoorden

Bronnen

Internet
-https://onzetaal.nl/taaladvies/de-hele-santenkraam/
-http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/santenkraam
-https://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2044.php
-https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=de+hele+santenkraam


Archiefstukken:

 • ‘De Draak van de Somme’

  ‘De Draak van de Somme’

  In het museum L’Historial de la Grande Guerre te Péronne werd in de tweede helft van 2011 een wisseltentoonstelling gehouden, gewijd aan een grote vlammenwerper die in 1915-1916 werd ontworpen … Lees verder »
 • De Belg die koning wilde worden

  De Belg die koning wilde worden

  Toen in de zomer van 1914 de Duitse oorlogsmachine over België raasde, vluchtten veel Belgen naar Nederland. Onder hen bevond zich een heuse koninklijke hoogheid. Lees verder »
 • De Rijke Berg van armoede

  De Rijke Berg van armoede

  Geld heeft een opmerkelijke reputatie. Twee, eigenlijk. Enerzijds wil het overgrote deel van de mensheid er bij voorkeur zoveel mogelijk van bezitten, of in elk geval ruim voldoende om aan … Lees verder »
 • Een papje met rattengif

  Een papje met rattengif

  Nadat Marijtgen haar gruwelijke verleden heeft opgebiecht, die de processtukken beschrijven als ‘grouwelijcke, monstrueuse, escreable, vervloecte ende seer abominable daeden’, komt de baljuw op 9 oktober 1628 met zijn eis. Lees verder »
Meer tips ➱

Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister