StudieboekenStudieboeken

Help, de dokter komt niet!

‘Wij eischen een katholieke vroedvrouw’

“Attentie!!! Om aan verschillende, belachelijke geruchten een eind te maken, bericht ondergeteekende aan belanghebbenden, dat zij, zoo niet voor goed, dan toch minstens tot November haar betrekking als vr. vr. te Cuijk blijft waarnemen.” – Getekend, A. de Jong-Rooker

- ad -

Het is een duidelijke advertentie die we lezen in De Echo van 7 juni 1913. Heel Cuijk weet waar “vr. vr.” voor staat: vroedvrouw. Want in die jaren is dat de meest besproken functie van het dorp. Wat is er aan de hand?

De katholieke dokter Van den Dries (1897-1925) betaalt al jaren uit eigen middelen een vroedvrouw, om zo zijn werk wat te ontlasten. Maar als de katholieke vroedvrouw vertrekt en alleen de protestantse A. de Jong-Rooker solliciteert, neemt hij haar aan. Dit tot afgrijzen van pastoor Sengers die vanaf de kansel vrouwen oproept geen gebruik te maken van haar diensten. Maar dokter Van den Dries blijft achter zijn protestante vroedvrouw staan en wel op een opmerkelijke manier: hij stelt dat een ieder die gebruik zou maken van de diensten van de katholieke vroedvrouw niet meer door hem zou worden geholpen.

...de ingezonden brief...
…de ingezonden brief…

Behalve Van den Dries is ook dokter Van de Broek werkzaam in Cuijk. Maar ook al zijn er twee dokters, “toch zijn er gevallen dat men er practisch geen heeft”, zo lezen we uit een ingezonden brief in De Echo 25 januari 1919 (dus alweer zes! jaren daarna). Daarin doet F. van der Meer uit de doeken dat de dokters zijn zieke kind niet wilden helpen.

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

“Dokter Van den Broek schreef ons terug ons niet te kunnen helpen tenzij dokter Van den Dries’ weigerde. Wij hebben toen eerst nog eens dokter Van den Dries’ hulp ingeroepen doch deze weigerde. Met dit antwoord gingen wij wederom naar dokter Van den Broek. Wij kregen echter de treurige mededeeling, dat hij toch niet genegen was ons te helpen.
Is dat nu geen treurige toestand en moet daarin geen verandering komen?”

...spijt van de sollicitatie...
…spijt van de sollicitatie…

Inmiddels is ook de Staatstoezicht op de Volksgezondheid op de hoogte van de schrijnende situatie in Cuijk. In een vertrouwelijke brief aan de burgemeester vraagt de hoofdinspecteur of het klopt dat dokter Van den Dries inmiddels “meer dan vroeger bereid was ook aan patiënten geholpen door de katholieke vroedvrouw geneeskundige hulp te verlenen.” De burgemeester belegt een bijeenkomst met de hoofdinspecteur maar omdat de pastoor niet verschijnt, loopt dat op niets uit. Ondertussen is er nog een vroedvrouw benoemd die zich weer snel terugtrekt als ze van de manier van werken in Cuijk hoort (“het spijt mij gesolliciteerd te hebben!”)

...en de benoeming...
…en de benoeming…

Nog geen jaar later staat er een ingezonden stuk in namens “vele” (maar anonieme) “Cuijkse Katholieke Huismoeders”. Er is dan nog weinig verandering gekomen in de bestaande situatie, zo blijkt.

“Wij willen Roomsch zijn en daarom wenschen wij, neen daarom eischen wij in onze overwegend Katholieke gemeente een Katholieke vroedvrouw. Maar moedeloos worden wij aan ons lot overgelaten… de dokter komt niet! Zoo’n toestand hebben wij in Cuijk in de verlichte 20ste eeuw. Zóó staan de zaken.”

Uiteindelijk wordt in 1925 de katholieke vroedvrouw M. Derksen-Beckers benoemd tot vroedvrouw van Cuijk. Langzaam keert de rust weer.

~ Marilou NillesenBHIC

- ad -

BHIC

- advertentie-


Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

 • Gothic Rotterdam

  Gothic Rotterdam

  Begin negentiende eeuw kozen beroemde schrijvers van fantastische verhalen Rotterdam als locatie. Nu is daar weinig meer over bekend. Of misschien drukken we het weg, want het was duidelijk niet pluis in Rotterdam. Daarom kan het geen kwaad om wat …Lees bericht »
 • Geertje Dircks (ca. 1610-1656) – Geliefde van Rembrandt

  Geertje Dircks (ca. 1610-1656) – Geliefde van Rembrandt

  Geertje Dircks was de vrouw van Rembrandt van Rijn. In 1649 ging het mis tussen hen, waarschijnlijk omdat Hendrickje Stoffels op het toneel verscheen.Lees bericht »
 • Lariekoek rond Boer Koekoek

  Lariekoek rond Boer Koekoek

  Van 1963 tot 1981 zit Koekoek namens de Boerenpartij in de Tweede Kamer. De lariekoek die hij daar uitkraamt of over zich heen krijgt, zijn ludieke grappen en diverse idiote acties maken hem tot een legendarisch politicus.Lees bericht »
 • Tsar Bomba, de zwaarste kernbom (1961)

  Tsar Bomba, de zwaarste kernbom (1961)

  De Sovjet-Unie voerde op 30 oktober 1961 een grote kernproef uit. Boven Nova Zembla werd de zogeheten Tsar Bomba tot ontploffing gebracht. Deze bom zou een kracht hebben gehad van ongeveer 50 megaton en daarmee ruim 3500 keer sterker zijn …Lees bericht »

Veel meer tips ➱


Blij met deze site?

Klant bij Bol?Klant bij Bol? Bestel via deze link en Historiek krijgt een kleine vergoeding. Dank u wel!