Dark
Light

Hiëratisch schrift – Lopend schrift van de Oude Egyptenaren

Auteur:
1 minuut leestijd
Voorbeeld van hiëratische schrift, ca. 1455 v.Chr.
Voorbeeld van hiëratische schrift, ca. 1455 v.Chr. (CC BY 3.0 - Anagoria - wiki)

Het hiëratisch schrift is een soort cursief snelschrift dat de oude Egyptenaren lange tijd naast het hiërogliefenschrift gebruikten. Dit lopende schrift maakte het makkelijker om zaken snel te noteren en was dan ook vooral bedoeld voor het dagelijkse gebruik.

Het snelschrift werd al gebruikt vanaf de 1e dynastie van Egypte (ca. 3150-2853 v.Chr.). Het was een stuk eenvoudiger om dit schrift te gebruiken, als men bijvoorbeeld met een penseel notities op stukken papyrus of potscherven moest schrijven. Het noteren van de formele hiërogliefen was in dat geval een stuk bewerkelijker. Het schrift werd ook veel gebruikt voor heilige teksten.

Hiëratische teksten werden aanvankelijk verticaal geschreven (van boven naar beneden) en later van rechts naar links. Vanaf ongeveer 660 voor Christus werd het schrift vervangen door het zogeheten demotische schrift, een vloeiender schrift waarin het beeldende element van het hiërogliefenschrift volledig ontbreekt. Priesters bleven het hiëratisch schrift hierna nog eeuwenlang gebruiken, onder meer bij het vertalen van oude religieuze teksten. Hiëratisch heeft dan ook de betekenis van ‘priesterlijk’ of ‘heilig’.

Er waren overigens slechts weinig Egyptenaren die konden lezen en schrijven. Wie kon schrijven genoot hoog aanzien. Schrijfonderwijs was voorbehouden aan prominente families en de zonen van belangrijke ambtenaren.

Boek: Ancient Egyptian Language and Writing

Bronnen

-Hiërogliefen. het schrift ontcijferd – H.J. Pragt (Numij leiden) p.7-9
-https://www.britannica.com/topic/hieratic-script
-Kleine WP (Deel 8), p.2287
-https://www.rmo.nl/museumkennis/egypte/thema-5-hierogliefen-en-het-schrift/
×