Mens en Relatie

Hoop voor Tropenmuseum Amsterdam

Tropenmuseum in Amsterdam – Foto: CC/GerardM
Er lijkt hoop te zijn voor het Tropenmuseum in Amsterdam. Enige tijd geleden werd het museum vanwege bezuinigingen nog met sluiting bedreigd.

- ad -

Een maand geleden maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend eind 2012 de totale subsidie van twintig miljoen euro aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) te stoppen. Het Tropenmuseum valt onder dit instituut en het ministerie wil dat er geen geld voor ontwikkelingshulp meer via het instituut naar het museum vloeit. Voor het Tropenmuseum kan deze beslissinggrote gevolgen hebben. De subsidie is bijna de helft van de totale jaarbegroting van het KIT.

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

Er lijkt nu echter een oplossing te zijn. Volgens staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur moet het museum dan losgekoppeld worden van het KIT. Als zelfstandig museum zou het Tropenmuseum vervolgens eventueel in aanmerking kunnen komen voor subsidie van het ministerie van Cultuur.

De staatssecretaris heeft dit vrijdag gezegd in reactie op Kamervragen van Boris van der Ham (D66). De staatssecretaris schrijft onder meer:

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken zal het Tropenmuseum vragen met een plan te komen om, na ontkoppeling van het KIT, een levensvatbaar perspectief in het museale bestel van OCW te bieden. Daarbij moet worden bezien hoe nauwere samenwerking of fusie binnen het museale landschap kan leiden tot grotere doeltreffendheid en doelmatigheid zodat met per saldo minder overheidsmiddelen een beter resultaat kan worden bereikt. In geval van een levensvatbaar perspectief, waarbij een substantiële efficiencywinst wordt geboekt en dat wordt onderschreven door de betrokken instellingen, zal het Tropenmuseum op termijn deel uit kunnen gaan maken van het museale stelsel en als zodanig komen te vallen onder het ministerie van OCW.

Bij het Tropenmuseum wordt zaterdag actie gevoerd door sympathisanten van het museum. De actievoerders willen rond het middaguur een menselijke keten rond het museumpand vormen.


Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Meer tips ➱