Dark
Light

Hugo Sinclair de Rochemont (1901-1942) – Nederlandse fascist

Medeoprichter Verbond van Actualisten
1 minuut leestijd
Hugo Sinclair de Rochemont (1901-1942) - Nederlandse fascist
Hugo Sinclair de Rochemont (1901-1942) - Nederlandse fascist

Hugues Alexandre Sinclair de Rochemont (1901-1942) was afkomstig uit een oude hugenotenfamilie. Hij studeerde indologie in Leiden, maar beëindigde deze studie toen hij afgekeurd werd voor overheidsdienst in het voormalige Nederlands-Indië. In januari 1923 was hij een van de vier oprichters van het anti-democratische Verbond van Actualisten, de allereerste Nederlandse fascistische partij.

Hij werd redacteur van De Vaderlander, het weekblad van het verbond. Sinclair was een intelligente, weinig meegaande man die in zijn omgang met anderen werd gehinderd door zijn gebrekkig ontwikkelde contactuele vaardigheden. Zo was hij zeer spaarzaam met het tonen van zijn emoties. Daardoor behield hij in het dagelijkse leven iets mysterieus, waarmee hij anderen van zich vervreemdde. Vaak reageerde hij secundair op wat anderen te berde brachten en daardoor bleef hij voor velen een moeilijk te peilen raadsel.

Onder het pseudoniem H. Asder heeft hij enkele dichtbundels gepubliceerd. Daarnaast was hij een romanticus die van samenzweren hield. Na het roemloze einde van het Verbond van Actualisten raakte hij nauw betrokken bij de fascistenbond ‘De Bezem’. In de loop van de jaren dertig kwam Sinclair steeds meer in een politiek en maatschappelijk isolement terecht. Afgezien van een korte periode waarin hij in zijn levensonderhoud kon voorzien door werkzaam te zijn voor ‘De Bezem’, was hij tussen 1927 en 1939 ambtelijk werkzaam, onder meer op het bureau van de Landbouw-Crisisdienst. Vanaf november 1933 hield hij zich verre van enige politieke activiteit als gevolg van het ambtenarenverbod. In 1939 werd hij ontslagen en daarna vestigde hij zich als antiquarisch boekhandelaar.

Hugo Sinclair de Rochemont ontwikkelde zich na de Duitse inval tot een fanatiek vertegenwoordiger van de SS-richting in het Duitse nationaalsocialisme. Hij werd lid van de NSNAP-Van Rappard. In deze periode heeft hij ook nog eens enkele maanden achter slot en grendel gezeten als gevolg van beschuldigingen van onder andere homoseksuele activiteiten en het beramen van een aanslag op Anton Mussert.

Later in de Tweede Wereldoorlog meldde Sinclair zich bij het Vrijwilligers Legioen Nederland. Hij sneuvelde op 13 maart 1942 in de buurt van Guzi (nabij Novgorod) aan het Russische Oostfront, als ‘Sturmmann’ in de Waffen-SS, drager van het IJzeren Kruis, 2e klasse.

~ Willem Huberts

Overzicht: Vroege Nederlandse fascisten
Boek: In de ban van een beter verleden – Het Nederlandse fascisme 1923-1945

Willem Huberts (Utrecht, 1953) studeerde Nederlands. Hij werkte achtereenvolgens als wetenschappelijk bibliograaf, in het bankwezen en als directeur van een openbare bibliotheek. Hij publiceerde vier dichtbundels en diverse artikelen op het gebied van de Nederlandse en de Franse letterkunde. Op het terrein van de nationaalsocialistische Nederlandse letterkunde publiceerde hij veelvuldig in boek- en artikelvorm, hij schreef onder meer een biografie van de nationaalsocialistische schrijver/uitgever George Kettmann. Hij promoveerde op een onderzoek naar de relatie tussen het generieke en het Nederlandse fascisme. In 2019 verscheen Er moest iets nieuws gebeuren!, autobiografische terugblikken van zes fascisten en nationaalsocialisten, voorzien van een Inleiding. In 2022 verscheen Soli Deo, biografie van de fascistische priester Wouter Lutkie (1887-1968).

Boek: In de ban van een beter verleden - Het Nederlandse fascisme 1923-1945

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 52.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×