IJsselkogge najaar 2015 boven water

///
1 minuut leestijd
Kamper kogge op zee – Foto: ArcheoProjecten
Replica van een Kamper kogge op zee – Foto: ArcheoProjecten

Het wrak van de kogge, die in oktober 2012 in de IJssel voor Kampen werd ontdekt, wordt in de loop van de zomer van volgend jaar geborgen. Een samenwerkingsverband van nationale en internationale experts in onderwateropgravingen heeft de combinatie Infram-Vestigia opdracht gegeven de berging voor te bereiden. De berging van dit historisch waardevolle scheepswrak uit de vijftiende eeuw is nodig om het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta te kunnen uitvoeren.

De belangrijkste Hanzesteden en –routes – Afb: CC/Doc Brown
De belangrijkste Hanzesteden en –routes – Afb: CC/Doc Brown


Het project is onderdeel van het nationale programma Ruimte voor de Rivier, waarbij op 34 plekken in Nederland maatregelen worden uitgevoerd om het rivierengebied veiliger en mooier te maken. In Zwolle-Kampen wordt een zomerbedverlaging gerealiseerd, waarbij de IJssel tussen de Molenbrug en de Eilandbrug gemiddeld met 2,5 meter wordt verdiept. Ook wordt ten zuiden van Kampen de hoogwatergeul Reevediep gerealiseerd, waarvan een deel ook geschikt is als nieuwe route voor de recreatievaart.

De vijftiende-eeuwse kogge werd tijdens archeologisch onderzoek aangetroffen in de IJssel, ter hoogte van de Koggewerf, dichtbij de binnenstad van Kampen. Op deze plek werden trouwens nog twee andere historische schepen aangetroffen. Het was een unieke vondst met bijzondere archeologische waarde. De drie scheepswrakken liggen in de weg om de zomerbedverlaging te kunnen uitvoeren.

Infram uit Marknesse en Vestigia uit Amersfoort hebben veel kennis van project- en contractmanagement en beschikken over archeologische expertise. Joke Cuperus, hoofd-ingenieur van Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier:

“Voor de waterveiligheid van de regio moet de IJsselkogge wijken uit de rivierbodem. Omdat het erg belangrijk is zorgvuldig om te gaan met cultureel erfgoed, wil Rijkswaterstaat dat dit perfect wordt uitgevoerd.”

Infram en Vestigia hebben eerder een bijdrage geleverd aan projecten als de ontpoldering van de Noordwaard en kribverlaging in de Waal. Ook heeft de combinatie ervaring met archeologische werkzaamheden bij grote projecten, zoals onder meer de Hanzelijn en HSL-Zuid. En recent werd meegewerkt aan water-archeologieprojecten, zoals de Maasvlakte II en de Markerwadden. De feitelijke aanbesteding gaat in het najaar van 2014 van start.

Openingsfoto: Kamper kogge op zee (ArcheoProjecten)

Vorige verhaal

d’Eenigheid met 319 slaven op weg naar Amerika

Volgende verhaal

De Nederlandse koopvaardij 1940-1945

×