Kogge en punter gevonden bij Deventer

In de uiterwaarden IJssel bij Deventer is deze week het wrak van een eeuwenoude punter gevonden. Het wrak bevindt zich op enkele tientallen meters van de locatie waar twee weken geleden al een kogge werd gevonden.

Berging IJsselkogge komend najaar van start

Het vermoedelijk vijftiende-eeuwse wrak ligt in de IJssel, vlakbij de binnenstad van Kampen, en kan daar niet blijven liggen in verband met een zogenaamde zomerbedverlaging, in het kader van het project Ruimte voor de Rivier.

Eeuwenoud scheepswrak bij Hasselt onderzocht

Bij Hasselt (provincie Overijssel) werd vorig jaar door onderwaterarcheologen van Rijkswaterstaat een scheepswrak uit de zestiende eeuw gevonden. Deze week wordt het schip nader onderzocht.

Wrak IJsselkogge na berging naar Lelystad

Het zestiende-eeuwse wrak van de kogge die twee jaar geleden bij Kampen werd gevonden, wordt na de berging volgend jaar overgebracht naar Stichting Batavialand in Lelystad overgebracht. Het scheepswrak zal daar nader worden onderzocht.

IJsselkogge najaar 2015 boven water

Het wrak van de kogge, die in oktober 2012 in de IJssel voor Kampen werd ontdekt, wordt in de loop van de zomer van volgend jaar geborgen. Een samenwerkingsverband van nationale en internationale experts in onderwateropgravingen heeft de combinatie Infram-Vestigia opdracht gegeven de berging voor te bereiden. De berging van

Zestiende-eeuws scheepswrak gevonden in Overijssel

In het Zwartewater bij het Overijsselse Hasselt, gemeente Zwartewaterland, is het wrak gevonden van een schip uit het begin van de zestiende eeuw. Het gaat om een dertig meter lang schip, dat volgens experts waarschijnlijk zeevarend was.

Geen schat in IJsselkogge

In het wrak van de IJsselkogge, die onlangs bij Kampen werd ontdekt, bevindt zich geen lading. Een duikersteam heeft vastgesteld dat het schip, samen met nog twee andere kleine schepen, doelbewust is afgezonken om de IJssel in bedwang te houden; “een vorm van middeleeuws watermanagement”.

Het mysterie van de IJsselkogge

Het scheepswrak bij de haven van Kampen IS een kogge. Dat is het eerste tastbare resultaat van het archeologisch duikonderzoek dat deze week wordt uitgevoerd op de plaats waar vorig jaar in de rivierbodem, bij een verkenning met sonar, de contouren van een schip van 20 bij 8 meter werden

Eeuwenoud scheepswrak gevonden bij Kampen

Rijkswaterstaat heeft in de IJssel bij Kampen een eeuwenoud scheepswrak gevonden. Deze week start een uitvoerig onderzoek. De vondst werd vorig jaar al gedaan, maar nu zal het wrak dus uitgebreid onderzocht worden. Het vermoeden bestaat dat het om een zogenaamde Kogge uit de veertiende eeuw gaat. Het wrak is