Johannes Bogerman (1576-1637)

Johannes Bogerman
Johannes Bogerman

Nederlands gereformeerd theoloog. Werd vooral bekend vanwege zijn voorzitterschap tijdens de Synode van Dordrecht.

Johannes Bogerman werd in 1576 geboren in Uplewert, Oost-Friesland. Dit als zoon van een pastoor (later predikant). In 1580 verhuisde het gezin naar Bolsward alwaar Johannes Borgerman een groot deel van zijn jeugd doormaakte en een opleiding volgde aan de Latijnse school. Vervolgens studeerde hij onder meer oude talen, filosofie, Hebreeuws en Grieks. Hijs studeerde in Franeker, Heidelberg en Genève.

In 1599 werd hij voor het eerst predikant. Dit in Sneek (1599-1602). Hierna was hij predikant in Enkhuizen (1603-1604) en Leeuwarden (1604-1634). Johannes Bogerman was een contra-remonstrant en verzette zich onder meer tegen de remonstranten en jezuïeten.

Hij onderhield nauw contact met stadhouder Maurits en nam deel aan de voorbereidende gesprekken over een nationale kerkvergadering. Tijdens deze kerkvergadering, de Synode van Dordrecht (1618-1619), was hij afgevaardigde van Friesland. Hij werd vervolgens tot voorzitter van de Synode gekozen.

- advertentie -

Bogerman had daarmee de leiding over de besprekingen rond het geschil tussen de contra-remonstranten en remonstranten. Op 14 januari 1619 stuurde hij de remonstranten de vergadering uit. In Dordrecht werd besloten de gehele bijbel uit het Hebreeuws en Grieks in het Nederlands te vertalen. Borgerman werkte mee aan de vertaling van het Oude Testament. Hij woonde in die periode in Leiden waardoor hij een benoeming tot hoogleraar in Franeker in 1633 pas in 1636 kon aanvaarden.

Bogerman overleed op 11 september 1637 op 61-jarige leeftijd. Hij werd begraven in de hervormde kerk in Franeker.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: