Dark
Light

Johannes Bogerman (1576-1637) – Voorzitter Synode van Dordrecht

Auteur:
1 minuut leestijd
Johannes Bogerman (Publiek Domein - wiki)
Johannes Bogerman (Publiek Domein - wiki)

Nederlands gereformeerd theoloog: Johannes Bogerman. Werd vooral bekend vanwege zijn voorzitterschap tijdens de Synode van Dordrecht.

Johannes Bogerman
Johannes Bogerman
Johannes Bogerman werd in 1576 geboren in Uplewert, Oost-Friesland. Dit als zoon van een pastoor (later predikant). In 1580 verhuisde het gezin naar Bolsward alwaar Johannes Borgerman een groot deel van zijn jeugd doormaakte en een opleiding volgde aan de Latijnse school. Vervolgens studeerde hij onder meer oude talen, filosofie, Hebreeuws en Grieks. Hijs studeerde in Franeker, Heidelberg en Genève.

In 1599 werd hij voor het eerst predikant. Dit in Sneek (1599-1602). Hierna was hij predikant in Enkhuizen (1603-1604) en Leeuwarden (1604-1634). Johannes Bogerman was een contra-remonstrant en verzette zich onder meer tegen de remonstranten en jezuïeten.

Hij onderhield nauw contact met stadhouder Maurits en nam deel aan de voorbereidende gesprekken over een nationale kerkvergadering. Tijdens deze kerkvergadering, de Synode van Dordrecht (1618-1619), was hij afgevaardigde van Friesland. Hij werd vervolgens tot voorzitter van de Synode gekozen.

Bogerman had daarmee de leiding over de besprekingen rond het geschil tussen de contra-remonstranten en remonstranten. Op 14 januari 1619 stuurde hij de remonstranten de vergadering uit. In Dordrecht werd besloten de gehele bijbel uit het Hebreeuws en Grieks in het Nederlands te vertalen. Borgerman werkte mee aan de vertaling van het Oude Testament. Hij woonde in die periode in Leiden waardoor hij een benoeming tot hoogleraar in Franeker in 1633 pas in 1636 kon aanvaarden.

Bogerman overleed op 11 september 1637 op 61-jarige leeftijd. Hij werd begraven in de hervormde kerk in Franeker.

×