Dark
Light

KB en NA presenteren middeleeuwse topstukken

Auteur:
2 minuten leestijd

Getijdenboek van Simon de Varie – Foto: KB
Voorafgaand aan de Haagse Museumnacht wordt volgende week zaterdag in De Verdieping van Nederland een nieuwe tentoonstelling van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief geopend. In deze tentoonstelling staan de middeleeuwen centraal.

De Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief (NA) bezitten een grote hoeveelheid middeleeuwse archiefstukken en boeken. Voor de tentoonstelling Machtige & Mooie Middeleeuwen zijn een groot aantal van die stukken bijeen gebracht.Volgens de instellingen biedt de tentoonstelling bezoekers de gelegenheid om de middeleeuwen van heel dichtbij te ervaren. En die mogelijkheid zal zich volgens hen niet snel weer eens voordoen. De instellingen:

De middeleeuwen staan bekend om boeken en documenten met rijke versieringen en sierlijke letters. De prachtige illustraties en schitterende miniaturen in de tentoonstelling zijn een lust voor het oog. Daarnaast geven de diverse middeleeuwse documenten een beeld van de machtsverhoudingen, zowel op kerkelijk als wereldlijk terrein, waarbij beroemde invloedrijke figuren de revue passeren. De grote rijkdom aan prachtige middeleeuwse archiefstukken en boeken toont een doorsnede van de vroege, de hoge en de late middeleeuwen.

Trivulzio getijdenboek

Trivulzio getijdenboek – Foto: KB

Bezoekers kunnen onder meer het vijftiende-eeuwse Trivulzio getijdenboek bekijken. De KB kreeg dit kostbare getijdenboek in 2002 in bezit. Het maakte ooit deel uit van de verzameling van de prinsen van Trivulzio te Milaan. Het getijdenboek was in de late middeleeuwen het belangrijkste gebedenboek voor leken. Vaak werden ze in opdracht vervaardigd. De middeleeuwse eigenaar van het Trivulzio-getijdenboek is niet bekend. De eigenaar was in ieder geval rijk genoeg om het kostbare handschrift te laten vervaardigen. volgens de KB had hij ook een “voortreffelijke smaak” omdat hij de miniaturen en de overige verluchting aan liet brengen door de meest vooraanstaande schilders van zijn tijd.

Oorkonde van paus Alexander III

Oorkonde van paus Alexander III, 1179 – Foto: Nationaal Archief

Het NA exposeert onder meer een oorkonde van paus Alexander III uit 1179. Het is het oudste archiefstuk van de archiefinstelling. Op de oorkonde van 5 november 1179 is het zegel van paus Alexander III te vinden. De paus neemt met de oorkonde de abdij van Rijnsburg, gesticht door de graven van Holland, in eigendom aan. Hij bevestigt hiermee een eerdere overeenkomst tussen graaf Dirk VI en een van zijn voorgangers, paus Innocentius II. Rijnsburg was eeuwenlang een klooster voor vrouwen van adel. Bovendien is het de laatste rustplaats voor minstens zestien familieleden van de graven van Holland.

Haagse Museumnacht

De officiële opening van de tentoonstelling vindt plaats voorafgaand aan de Haagse museumnacht. In het KB-gebouw komen literatuur, geschiedenis en muziek samen en zijn er optredens van onder andere Herman Brusselmans, Quirien van Haelen en Jeffrey Huf. Ook brengt rapper Charlie May een muzikale vertaling van het middeleeuwse verhaal van Reinaert de Vos ten gehore. Zie ook www.museumnachtdenhaag.nl

De tentoonstelling Machtige & Mooie Middeleeuwen loopt van 3 september 2011 tot en met 8 januari 2012.

×