‘Middeleeuwse Brit twee keer zo rijk als armen Derde Wereld vandaag’

In de middeleeuwen hadden de ‘gewone’ man en vrouw niet al te veel te makken. Uit onderzoek van de universiteit van Warwick blijkt echter wel dat veel arme inwoners van Engeland tijdens de middeleeuwen relatief een stuk rijker waren dan verschillende hedendaagse armen.

De middeleeuwen worden vaak getypeerd als de ‘dark ages’ en de bevolking, die voor negentig procent uit boeren bestond, was veelal arm. Toch was het gemiddelde jaarinkomen omgerekend ongeveer twee keer zo hoog als dat nu is in verschillende armen landen.

Uit het deze week gepubliceerde onderzoek ‘British Economic Growth 1270-1870’ blijkt dat de levensstandaard van de gemiddelde Engelsman tijdens de middeleeuwen aanzienlijk hoger lag dan inwoners van arme landen als Sierra Leone, Haïti en Afghanistan.

Over het algemeen werd aangenomen dat het gemiddelde jaarinkomen in Engeland tijdens de middeleeuwen omgerekend naar hedendaagse maatstaven ongeveer vierhonderd dollar was. De onderzoekers van de universiteit van Warwick stellen dat dit bedrag in werkelijkheid veel hoger lag. Het gemiddelde jaarinkomen lag tijdens de middeleeuwen volgens hen omgerekend rond de duizend dollar. Zelfs aan de vooravond van de Zwarte Dood, die in 1348 in Engeland toesloeg, zou het gemiddelde inkomen nog rond de achthonderd dollar hebben gelegen. Ook in andere Europese landen lag het gemiddelde inkomen volgens de onderzoekers veel hoger dan de altijd aangenomen vierhonderd dollar. De economen zijn bij hun onderzoek overigens steeds uitgegaan van de muntwaarde in 1990.

- advertentie -

De economen concluderen dat de gemiddelde levensstandaard in middeleeuws Engeland een stuk beter was dan die in verschillende Derdewereldlanden vandaag de dag. Het gemiddeld jaarinkomen lag met duizend dollar in ieder geval een stuk hoger dan die in verschillende hedendaagse Derdewereldlanden zoals de Democratische Republiek Congo ($249 dollar), Niger ($514) en Zimbabwe ($779).

Volgens de bij het onderzoek betrokken professor Stephan Broadberry konden Engelsen zich in de middeleeuwen redelijk gevarieerde maaltijd veroorloven.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

De klassieke wereld in 52 ontdekkingen - Leonard RutgersDe jodenvervolging in foto'sDe keuze - Leven in vrijheidDe Bourgondiërs - Bart Van LooDe geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten
Gelijk naar geschiedenisboeken over: