Dark
Light

Miljoen scans Surinaamse archieven online gezet

Auteur:
1 minuut leestijd
Nationaal Archief Suriname (Nationaal Archief)
Nationaal Archief Suriname (Nationaal Archief)

Het Nationaal Archief heeft begin deze maand ruim één miljoen scans van Surinaamse archieven online gezet.

Vanwege het grote digitaliseringsproject waren een groot aantal Surinaamse archiefstukken de laatste tijd in Nederland. Nu zijn de archieven weer teruggestuurd naar Suriname.

Het scannen en overdragen van archieven aan Suriname valt onder het project Teruggave Archieven Suriname (TAS). In 2009 ondertekenden de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Buitenlandse Zaken een ‘Verklaring van overeenstemming inzake overbrenging van Surinaamse archieven’.

Het project TAS geeft hier uitvoering aan. De 1,1 miljoen gescande archieven maken deel uit van Surinaams archief dat in fases naar Suriname terugkeert. In totaal gaat het om veertig Surinaamse archieven die in totaal 800 meter in beslag nemen. Het Nationaal Archief:

“In de tijd dat Suriname een kolonie van Nederland is, werd een omvangrijk archief gevormd. De Surinaamse archieven die teruggaan, vertellen het verhaal van de koloniale relatie met Nederland en dateren van 1667 tot 1975, het jaar waarin Suriname onafhankelijk werd.”

Omdat de stukken lang onder tropische omstandigheden zijn bewaard, is de fysieke conditie van de Surinaamse archiefstukken in de loop der tijd achteruit gegaan. In 1916 werden daarom de eerste tien archieven van Suriname naar Nederland verscheept. In 1919, 1930, 1975 en 1977 volgden nog meer archieven. Suriname bleef altijd eigenaar van de archiefcollectie. Nederland was medeverantwoordelijk voor het beheer.

Nationaal Archief Suriname

Suriname had lange tijd geen goed geoutilleerd archiefgebouw om archieven te bewaren en voor de toekomst te behouden. Afgesproken was dat de archieven teruggestuurd zouden worden zodra ze in Suriname goed bewaard en beheerd kunnen worden. In 2010 was dit het geval. Toen werd in Paramaribo een nieuw gebouw van het Nationaal Archief Suriname wordt in Paramaribo geopend.

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) is bekostigd door Nederland. Ook verzorgt Nederland de opleidingen van een aantal archivarissen en archiefmedewerkers.

×