Dark
Light

Monument voor gesneuvelden Vrijwillige Landstorm

Auteur:
1 minuut leestijd

Afgelopen week is op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen een monument onthuld ter nagedachtenis aan de gesneuvelde vrijwilligers van de Vrijwillige Landstorm.

Het monument, getiteld “Als ’t moet”, is gemaakt ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van het Korps Nationale Reserve. Het toont symbolisch de bereidheid van de burger (een man met spade in de grond en zijn geweer op de rug) om bij dreiging de overheid hulp te bieden.

Er is ook een digitaal monument voor de gesneuvelden van de Landstorm ontwikkeld: www.erelijstvrijwilligelandstorm.nl

De Vrijwillige Landstorm werd in 1914 opgericht, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De militaire eenheid werd gevormd om de grote stroom vrijwilligers, die Nederland wilden helpen beschermen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, in goede banen te leiden en een plek te geven binnen de krijgsmacht.

Het digitale monument 'Vrijwillige Landstorm'
Het digitale monument ‘Vrijwillige Landstorm’ (grebbeberg.nl)

Nationale Reserve

Na de Eerste Wereldoorlog bleven de eenheden bestaan. In 1939, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, bestond de Vrijwillige Landstorm uit 90.000 vrijwilligers, waarvan ruim de helft werd gemobiliseerd. Velen namen ook daadwerkelijk deel aan de strijd in de meidagen van 1940. Credo van de vrijwilligers was:

Naast burger, ook soldaat!

De Duitse bezetter hief de Vrijwillige Landstorm aan het begin van bezetting op. Drie jaar na de oorlog, in 1948, werd er een nieuw vrijwilligerskorps opgericht: de Nationale Reserve. Dit korps telt momenteel 3000 reservisten.

Het monument voor de gesneuvelde reservisten is gemaakt door Roel van der Burg. Het is een replica van een in 1923 gemaakt beeld door August Falise, dat in 1945 verloren ging tijdens het geallieerde bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag.

Boek: Slag om de Grebbeberg

×